2010 m. birželio 4 d.
Nr. 43
(1828)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Vilkaviškiečių auka Labanorui

Birutė Nenėnienė

Vilkaviškiečius pastoracinės tarybos
narius Vitalių Genaitį ir Saulytį
Kurtinaitį bei Vilkaviškio parapijos
kleboną prelatą Vytautą Gustaitį
Kaišiadorių vyskupijos kurijoje
maloniai sutiko vyskupas Juozapas
Matulaitis ir generalvikaras
mons. Algirdas Jurevičius

Vilkaviškio parapijos pastoracinės tarybos nariai apsilankė Kaišiadorių vyskupijos kurijoje ir vyskupui Juozapui Matulaičiui perdavė Vilkaviškio Katedroje Gavėnios metu žmonių skirtą auką sudegusios Labanoro bažnyčios atstatymui. Vilkaviškiečius ir prelatą Vytautą Gustaitį sutiko vyskupas J. Matulaitis ir vyskupo generalvikaras mons. Algirdas Jurevičius. Jie sveikino vilkaviškiečių iniciatyvą ir geranoriškumą dalytis su nelaimės ištiktaisiais. Vyskupas J. Matulaitis prašė jo vardu  padėkoti visiems aukotojams, o vilkaviškiečių auką pažadėjo artimiausiu metu perduoti Labanoro parapijai, kuri rūpinasi gaisro nuniokotos šventovės atstatymu.

Po to, kai Vilkaviškio parapijos pastoracinė taryba kreipėsi  į žmones Gavėnios pasninko metu kažkiek sutaupius pinigų skirti sudegusiai Aukštaitijoje bažnyčiai, abejingų neliko.Visą Gavėnią prie altoriaus stovėjusi aukų dėžutė pildėsi net iš vaikučio delniuko įmetamais nuo saldumynų likusiais sutaupytais centais. Labanoro bažnyčios atstatymui paremti buvo surinkti 3496 litai. Žinoma, tai lašas jūroje, bet žinoma ir tai, kad vandenynas susidaro iš daugybės lašelių. Kukli ir nuoširdi pagalba irgi būna labai reikšminga. Prie parapijiečių aukos  tūkstančiu litų prisidėjo  ir Vilkaviškio parapijos kunigai.

Vilkaviškiečiai buvo maloniai priimti, supažindinti su kurijos patalpomis, joje veikiančia  Kaišiadorių vyskupijos istorijos ekspozicija,  aplankė  kardinolo V. Sladkevičiaus tėviškėje Guronių kaime įkurtą Rožinio kelio slėpinių kompleksą.

Vilkaviškis – Kaišiadorys
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija