2010 m. birželio 4 d.
Nr. 43
(1828)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Pasitinkant kunigo J. Popieliuškos beatifikaciją

Mindaugas BUIKA

Kun. Ježis Popieliuška

Herojiška tarnystė

Vieno bene labiausiai žinomo iš naujųjų kankinių, komunistinio saugumo policijos nužudyto lenko kunigo Ježio (Jurgio) Popieliuškos (1947–1984) beatifikacija taps savotišku baigiamų celebruoti Kunigų metų akordu, liudijančiu daugelio dvasininkų tarnystę Bažnyčiai ir žmonėms iki aukščiausios gyvybės aukos sunkiais totalitarinių ideologijų valdymo dešimtmečiais. Birželio 6 dieną į Varšuvos centrinėje Juzefo Pilsudskio aikštėje rengiamas paskelbimo palaimintuoju liturgines iškilmes rinksis dešimtys tūkstančių maldininkų iš visos Lenkijos ir užsienio (ypač kaimyninių) šalių, kaip jie rinkosi prie kankinystę patyrusio kunigo kapo šalia Šv. Stanislavo Kostkos bažnyčios.


Popiežiaus vizito į Kiprą istorinis kontekstas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
su Kipro prezidentu Dimitriju
Christofiju 2009 metais Vatikane

Politinio ir etninio susitaikymo iniciatyva

Daugeliu atžvilgių birželio 4–6 dienomis įvyksiantis popiežiaus Benedikto XVI vizitas į savo valstybinės nepriklausomybės nuo Didžiosios Britanijos 50-ąsias metines švenčiančią Kipro Respubliką bus tikrai ypatingas. Dėl šios Viduržemio jūros rytinėje dalyje esančios salos geografinės padėties – kartais žinynuose Kipras priskiriamas Azijai – tą kelionę galima laikyti dar vienu Šventojo Tėvo apsilankymu Šventojoje Žemėje. Kaip tik todėl šį vizitą popiežius Benediktas XVI pasirinko pristatyti būsimąjį Vatikane rengiamą Artimiesiems Rytams skirtą Vyskupų Sinodo darbo dokumento „Instrumentum laboris“. Pristatymas įvyks Kipro sostinėje Nikozijoje per ateinantį sekmadienį numatytą Šventojo Tėvo susitikimą su regiono Katalikų Bažnyčios hierarchais. Būsimojoje Vyskupų Sinodo asamblėjoje, pavadintoje „Katalikų Bažnyčia Artimuosiuose Rytuose – bendrystė ir liudijimas“, bus svarstomos krikščionių mažumos musulmonių terpėje aktualijos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija