2010 m. liepos 21 d.
Nr. 55
(1840)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Istorija ir dabartis

Konferencija apie istorinę atmintį

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Šv. Mišias aukoja kunigai
(iš kairės) Vytautas Rapalis,
Vytautas Ripinskis, Evaldas
Alūza, Anicetas Tamošaitis SJ

Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje šv. Mišiomis pradėta Lietuvos katalikių moterų sąjungos (LKMS) organizuota konferencija „Istorinė atmintis“ (renginio globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis).

Konferencija prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupijos kancleris kun. Evaldas Alūza, Lietuvos katalikių moterų sąjungos dvasios tėvas, Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios klebonas Vytautas Rapalis, Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios kun. jubiliatas Anicetas Tamošaitis SJ. Kartu meldėsi parapijos klebonas kun. Vytautas Ripinskis. Mišių dalyviams kun. E. Alūza perdavė Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio sveikinimą ir palaiminimą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija