2010 m. liepos 21 d.
Nr. 55
(1840)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Užkrečiantys pavyzdžiai

Puziniškio dvare

Bronius VERTELKA

Premijos laureatės pažymėjimą
Nijolei Kliukaitei-Kepenienei įteikė
rajono vicemeras Vytautas Rapolas
Gritėnas. Šalia jo – premijos fondo
Tarybos pirmininkas Edvardas Vaičius
bei fondo Tarybos narė Rūta Bagdonienė

J. Miltinio dramos teatro
aktorės Eleonora Matulaitė (kairėje)
ir Eleonora Koriznaitė skaitė
ištraukas iš romano „Bitė“

Taip dabar atrodo Puziniškio dvaro rūmai

Už Puziniškio muziejų reikia
dėkoti ir Petrui Šiurskui
Autoriaus nuotraukos

Į rašytojos ir visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimtinę – tarp miškų pasislėpusį Puziniškio dvarą – atvykusiuosius pasitiko išgražėję dvaro rūmai. Apie jų restauravimą pasakojo Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, kuriai priklauso muziejus, direktorė Rūta Bagdonienė. Prie dvaro atnaujinimo daugiausiai prisidėjusiems direktorė įteikė padėkas. Ją gavo ir Petras Šiurskas, saugantis šių namų ramybę. 1982 metais čia atvykęs eigulys suprato, kokią vertybę atrado. Prieš dešimtmetį P. Šiurskas savo lėšomis padarė muziejaus stendus.

Muziejaus pastatas buvo avarinės būklės, tad 2008-aisiais pradėtas jo remontas. Pirmiausia perdengtas stogas, sutvirtinti pamatai. Į patraukliai atrodančius rūmus iš Panevėžio priemiesčio atkeltas sodininko, rašytojo Mato Grigonio muziejus, buvęs apverktinoje padėtyje. Pasirodo, jog M. Grigonis su G. Petkevičaite-Bite ne tik mokytojavo Panevėžio gimnazijoje, bet jis ir vedė jos tėvo dvaro buhalteriją.

Po dvaro rūmų pristatymo vyko G. Petkevičaitės-Bitės literatūrinės premijos įteikimas. Panevėžio rajono vicemeras Vytautas Rapolas Gritėnas, vadovavęs kūrinių vertinimo komisijai, paskelbė, kad 22-ąja šios premijos laureate tapo klaipėdietė rašytoja Nijolė Kliukaitė-Kepenienė už biografinį romaną „Bitė“.

Apie kolegę kalbėjo iš Klaipėdos atvykęs prozininkas Rimantas Černiauskas ir poetė Daiva Molytė-Lukauskienė, ištraukas iš N. Kliukaitės-Kepenienės romano skaitė J. Miltinio dramos teatro aktorės Eleonora Matulaitė ir Eleonora Koriznaitė.

Puziniškis, Panevėžio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija