2010 m. spalio 13 d.
Nr. 74
(1859)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Žodžiu, plunksna ir ginklu gynęs Tėvynę

Vilių Bražėną į amžinybę palydint

Algimantas Zolubas

Paskutinė kelionė – į Sudervės kapines

Nutrūko skardus balsas, užgeso ryškus lietuvių tautos šviesulys. Netekome veiklaus Lietuvos laisvės gynėjo, pasaulinio masto politikos analitiko, apšvietusio politikos patamsiuose vešintį parazitinį grybą – globalizmą ir jo atmainą – komunizmo šaknis.

Žodį globalizmas kompiuterių lietuvių kalbos tvarkyklė pabraukia raudonai – o tai reikėtų suprasti, kad nėra tokio žodžio mūsų kalboje. Šio žodžio nėra ir kitų kalbų bei tarptautiniuose žodynuose. O reiškinys tikrai yra, tik pasaulinio masto sąmokslininkai jį maskuoja. Šio reiškinio prasmę ir esmę labai išsamiai atskleidė velionis Bražėnas savo knygose „Sąmokslas prieš žmoniją“ ir „Nauja pasaulio santvarka“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija