2010 m. spalio 13 d.
Nr. 74
(1859)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

 

Šiame numeryje:

„Tai aš, Paulius...“

„Laisvė –
tai procesas“

Vatikanas apie globalinę vystymo programą

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Piteris Turksonas
kalba iš Jungtinių Tautų
Organizacijos tribūnos

Padėti vargšams

Religiniai pasaulio krikščionių lyderiai, pripažinę pažangą įgyvendinant prieš dešimtmetį JTO priimtą Tūkstantmečio vystymo tikslų (TVT) programą, kartu pažymėjo, kad dar reikia tolesnio tarptautinio susitelkimo. Apie tai buvo kalbama rugsėjo 20–22 dienomis Niujorke vykusioje viršūnių konferencijoje, kurioje dalyvavo beveik dviejų šimtų valstybių vadovai. Pagal 2000 metais priimtą TVT programą, iki 2015-ųjų skurde gyvenančių žmonių skaičius pasaulyje turi būti sumažintas perpus. Jau dabar aišku, kad šis tikslas nebus įgyvendintas – tiek dėl sunkios ekonominės krizės nulemto finansavimo stygiaus, tiek ir dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo stokos.


Tęsiamas katalikų ir stačiatikių teologinis dialogas

Mindaugas BUIKA

Vienoje vykusio Tarptautinės mišrios
Katalikų Bažnyčios ir Stačiatikių
Bažnyčios teologinio dialogo
komisijos susitikimo dalyviai.
Pirmoje eilėje centre (iš kairės):
Austrijos sostinės arkivyskupas
kardinolas Christofas Šionbornas,
Pergamono metropolitas Joanis
(Ziziulas) ir Popiežiškosios
krikščionių vienybės tarybos
pirmininkas arkivyskupas Kurtas Kochas

Vienoje surengtas susitikimas

Rugsėjo 22–27 dienomis Austrijos sostinėje Vienoje vykusioje 12-oje Tarptautinės mišrios Katalikų Bažnyčios ir Stačiatikių Bažnyčios teologinio dialogo komisijos sesijoje buvo toliau nagrinėjamas apaštalo šv. Petro įpėdinio Romos vyskupo vaidmuo Visuotinėje Bažnyčioje. Susitikime buvo aptariami dokumento apmatai apie Popiežiaus primatą, galiojusį pirmajame krikščionybės tūkstantmetyje, kai Vakarų Bažnyčia ir Rytų Bažnyčia dar nebuvo pasidalijusios, ir kokiais aspektais ta patirtis taikytina dabar, galimai atstatytos vienybės sąlygomis.


Medininkų skerdynių proceso ypatumai

Gintaras Visockas

Rygos OMON milicininką Konstantiną
Michailovą-Nikuliną ginantis
advokatas Arūnas Marcinkevičius
Autoriaus nuotrauka

Medininkų bylos posėdžius su nedidelėmis išimtimis stebiu daugiau kaip pusmetį (iš viso byla nagrinėjama daugiau kaip vienerius metus). Posėdžiai, išskyrus vasaros atostogas, rengiami kiekvieną trečiadienį. Vadinasi, šiandien esu regėjęs apie dvidešimt posėdžių. Ne mažiau. O įspūdis –slogus.

Pirma, į akis krenta sveiku protu nesuvokiamas Lietuvos visuomenės, žurnalistų, žuvusiųjų artimųjų, politikų pasyvumas. Byla – išskirtinė. Savo reikšme ir sudėtingumu ji prilygsta nebent Sausio 13-osios tragedijos bylai. O žiūrovų teismo posėdžių salėje – nė vieno. Na, keliuose posėdžiuose mačiau dalyvaujant Medininkų poste nužudyto pareigūno dukrą, kuri, mano supratimu, vienoje televizijos laidoje pasielgė impulsyviai, skubotai, pareikšdama, esą vien pasižiūrėjus į kaltinamojo omonininko Konstantino Michailovo-Nikulino akis bei iš jo mimikos galima daryti prielaidas, jog šis eilinis milicininkas greičiausiai dalyvavo toje kruvinojoje operacijoje. Žodžiu, jokių įrodymų nepateikė – vien kategoriškus kaltinimus.


Šviesos sala

Marija MACIJAUSKIENĖ

Paskutinis gyvojo žodžio
almanacho „Ąžuolynas“ numeris
ir visų numerių autoriai

Taip jau laikas lėmė, kad kalendoriai nusėti jubiliejinėm datom. Nevardinsiu. Tačiau netoliese mano namų išdidžiai stovi dar vienas jubiliatas – Kauno apskrities viešoji biblioteka, kuri spalio pradžioje šventė 60-metį.

Visi dabar turi teisę įsiterpti į tą jubiliejinį laiką. Gyvenu Kauno senojo Ąžuolyno apsupty ir gyvojo žodžio „Ąžuolynas“ (jis buvo „leidžiamas“ šios bibliotekos pasparnėje) puslapiuose, į kuriuos patekau Dainos Kazlauskienės ir Roberto Keturakio priimta, taip sakyt, įseserinta.


Tėviškės lobiai

Gamtos perlai

 Romas BACEVIČIUS

Ekskursijos dalyviai Jūkainių pelkėje

„XXI amžiaus“ redakcija, minėdama 20-metį,  išsirengė į kelionę po žymesnes Žemaitijos vietas. Spalio 1 dienos numeryje aprašėme lankymąsi gražiausiose Telšių ir Šiaulių vyskupijų bei Kauno arkivyskupijos sandūros bažnyčiose. Šiandien papasakosime apie kelionę po čia aplankytas vietoves – gamtos paminklus – Jūkainių geomorfologinį draustinį ir Molavėnų piliakalnių kompleksą.


Menininkų darbai – Bistrampolio dvare

Bronius VERTELKA

Panevėžio dailės studijos „Paletė“
vadovas ir vienas parodos
autorių Vladislovas Vaišvila
su savo mokine Irena Raščiuviene

Rugsėjo 12-ąją restauruotame Bistrampolio dvare atidaryta tapybos ir grafikos paroda „Aukštaitijos dailė – 2010. Ženklai“. Parodoje eksponuoti 19 dabar kuriančių ir trijų jau išėjusių į amžinybę dailininkų darbai.

Šiemet „Ženklai“ eksponuojami dviejose erdvėse: viena ekspozicijos dalis buvo rodyta Panevėžio dailės galerijoje, kur galėjome pamatyti tapybos, skulptūros darbus, instaliaciją, videomeną, grafiką, keramiką, meninį stiklą, tekstilę ir fotografiją. Kita parodos dalis buvo eksponuojama Bistrampolio dvare kaip projekto „Ramygala-Lietuvos kultūros sostinė“ dalis.


Žodžiu, plunksna ir ginklu gynęs Tėvynę

Vilių Bražėną į amžinybę palydint

Algimantas Zolubas

Paskutinė kelionė – į Sudervės kapines

Nutrūko skardus balsas, užgeso ryškus lietuvių tautos šviesulys. Netekome veiklaus Lietuvos laisvės gynėjo, pasaulinio masto politikos analitiko, apšvietusio politikos patamsiuose vešintį parazitinį grybą – globalizmą ir jo atmainą – komunizmo šaknis.

Žodį globalizmas kompiuterių lietuvių kalbos tvarkyklė pabraukia raudonai – o tai reikėtų suprasti, kad nėra tokio žodžio mūsų kalboje. Šio žodžio nėra ir kitų kalbų bei tarptautiniuose žodynuose. O reiškinys tikrai yra, tik pasaulinio masto sąmokslininkai jį maskuoja. Šio reiškinio prasmę ir esmę labai išsamiai atskleidė velionis Bražėnas savo knygose „Sąmokslas prieš žmoniją“ ir „Nauja pasaulio santvarka“.


VIP zonos

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Lietuvoje vis dar egzistuoja gili  praraja tarp šviesių prognozių ir realybės. Ir politinėje sferoje bei ekonomikos srityje vyksta prieštaringi procesai – įnirtingai kovoja politikai, klesti intrigos, skleidžiami įvairūs prasimanymai, o skurdas Lietuvoje vis gilėja. Monopolinio kapitalizmo dominuojamos Lietuvos ekonomikos grimasos kelia sumaištį – bedarbystės lygis kelia siaubą užsienio ekspertams. Išsipildė dar šių metų pradžioje skelbtos kai kurių ekonomistų prognozės, kad bedarbystė 2010 metų pabaigoje pasieks 20 proc. ribą. O mokesčių politika išlieka primityvi ir plėšikiška – nuo didžiulių PVM iki nelanksčios ir stagnatoriškos fizinių asmenų pajamų mokesčių sistemos. Proporcinė mokesčių sistema neįvesta, nors tokia egzistuoja daugelyje Europos šalių. Drakoniški mokesčiai už aukštąjį mokslą kelia ir užsienio ekspertų nuostabą, auga bedarbystė, didėja kainos, plečiasi valdininkijos gretos. Pastebimi ir kai kurie kiti specifiniai procesai – nuo bandymo diegti Brazausko asmenybės kultą iki kai kuriuose rajonuose klestinčio jėgos kulto. Kai kurias savivaldybes ir vietos verslo struktūras užvaldo galingi mafijos klanai, vietos gyventojus laikantys vergais ir įvedantys savo diktatą. Žymus lietuvių kilmės JAV politologas S. Verba teigia, kad oligarchija pristabdo valstybės vystymąsi, o įsigalėjus oligarchijai visuomenės raida sustoja ir prasideda stagnacijos procesai. „Oligarchija iškreipia politinę kultūrą, nes daugelio sprendimų priėmimą nulemia ne piliečiai ir jų organizacijos, o siauros privilegijuotų ir itin turtingų asmenų grupės“, – pareiškė S. Verba.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija