2010 m. spalio 8 d.
Nr. 73
(1858)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ BIČIULIAI

 

Šiame numeryje:

Artimieji Rytai –
Vyskupų Sinodo
akiratyje

Poreikis skaityti
liko

Prisiekęs
prieš Dievą ir Tautą

Popiežius Benediktas XVI: mafija yra mirties kelias

Mindaugas BUIKA

Benediktas XVI sveikina Sicilijos
maldininkus. Šalia –
Palermo arkivyskupas Paolas Romeo

Sicilijos regiono žaizdos

Praėjusį sekmadienį popiežius Benediktas XVI lankėsi Italijos pietinio Sicilijos regiono administraciniame centre Palerme. Savo  kalbose jis tik kelis kartus pavartojo sąvoką „mafija“, dažniau minėjo „blogį“, tačiau vis dėlto akivaizdu, kad jis turėjo galvoje šį galingiausią pasaulyje organizuoto nusikalstamumo sindikatą. Palermo universiteto tyrimų duomenimis, apie 80 proc. vietinių verslininkų ir prekybininkų nusikaltėlių gaujoms moka vadinamąjį „pizzo“.


Tikrasis dėkingumas priešpriešose

Kun. Vytenis Vaškelis

Jėzus, keliaudamas į Jeruzalę, prie vieno kaimo sutiko dešimt tais laikais nepagydoma raupsų liga sergančių vyrų (devynis žydus ir vieną samarietį). Išganytojas kaip visada spinduliavo meile visai kūrinijai ir todėl išgirdęs, kaip desperatiškai tie sunkūs ligoniai šaukėsi Jo pagalbos (Jį vadino net Mokytoju), negalėjo jų nepasigailėti. Jėzus jiems nesakė: „Stiprus jūsų tikėjimas, todėl būkite pagydyti ir eikite, pasirodykite kunigams, kad jie matydami jus sveikus, pradėtų susiprotėti – Kristus tikrai yra Dievo Sūnus!“ Jis jiems trumpai ir įsakmiai ištarė tik tokius žodžius: „Eikite, pasirodykite kunigams!“ (Lk 17, 14).


Angelų sargų diena

Lietuvos policijos kapelionas
kun. Aušvydas Belickas, Lietuvos
kariuomenės ordinaras vyskupas
Gintaras Grušas, Vidaus reikalų
ministras Raimundas Palaitis,
Lietuvos policijos generalinis
komisaras Vizgirdas Telyčėnas
policijos ir visuomenės šventėje
Kaune

Spalio 2 dieną, šeštadienį, Lietuvos policijos pareigūnai tradiciškai kvietė piliečius kartu paminėti Angelų sargų dieną. Šįkart respublikinė policijos ir visuomenės šventė vyko Kaune. Joje dalyvavo aukščiausi šalies policijos vadovai, policijos pareigūnai iš visos Lietuvos. Renginys prasidėjo 12 valandą Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje aukojamomis šv. Mišiomis už žuvusius ir sunkų, rizikingą bei pasiaukojamą darbą atliekančius policijos pareigūnus.


Linkime tvirtų kūrybinių sparnų...

Zigmas TamaKauskas,

TS-LKD bendrijos Kauno skyriaus valdybos narys

Skulptorius Juozas Šlivinskas

Rugsėjo 17-ąją Kauno miesto muziejaus Kardinolo Vincento Sladkevičiaus menėje vyko skulptoriaus Juozo Šlivinsko jubiliejinės parodos „Artėjimas prie skulptūros“ atidarymas. Čia vyko ir parodos aptarimas, buvo bendraujama su skulptoriumi.  Skulptoriaus kūryboje atsispindi Šventojo Rašto ir konkretaus patriotinio pilietiškumo, žmogaus gyvenimo, jo būties alegoriniai, dažnai metaforiški motyvai. Štai dvylikos apaštalų tamsioje aplinkoje skleidžiama Šviesa, spygliuotas Judo bučinys, žmogaus kūno trapumo filosofinis apmąstymas – iš dulkės į dulkę...  Filosofiškai metaforiškas apmąstymas atsispindi ir skulptoriaus pamėgtose rankų judesiuose, kurie lyg paryškina patį vaizduojamą objektą. Iš tokių, pavyzdžiui, pažymėtinas jam kūrybinės įtakos turėjusio režisieriaus Juozo Miltinio portretas. Gyvenimiškas filosofinis motyvas matyti ir jo neseniai sukurtame Rūpintojėlyje.


Bendruomenėse

Malaišiuose įteiktos dvi Vaižganto premijos

Prie Vaižganto paminklo Malaišiuose
kaunietis rašytojas ir žurnalistas
Juozas Kundrotas (dešinėje)
bei Vaižganto mažosios premijos
„Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų
kraštui“ svėdasiškis žurnalistas
muziejininkas Vytautas Bagdonas

Rugsėjo 25-osios popietę Svėdasų seniūnijos Malaišių kaime vyko tradicinės Vaižgantinės. Kan. Juozo Tumo-Vaižganto gimtinėje renginio dalyvius pasitiko ant senųjų Malaišių kaimo pastatų sienų eksponuojamos dvi  žurnalisto Vytauto Bagdono parengtos fotografijų parodos „Malaišiai, prabėgus... šimtmečiams“ ir „Vaižganto premijų įteikimo Svėdasų krašte akimirkos“, vietinių gyventojų ir svečių laukė specialiai išleistas laikraščio „Pragiedrulių žemė“ numeris.


Bendruomenėse

Dusetiškių derliaus ir amatų šventė

Jonas PETRONIS

Geriausi krašto ūkininkai
Gražina ir Gediminas Igliukai

Jau senokai į Zarasų rajono Dusetų miestelio tradicijas įėjo derliaus ir amatų šventė. Gausus būrys dusetiškių, šio krašto žmonių susirinko į miesto parką. Gražus rudeniškas oras nuo pat ankstyvo ryto leido į šventę sugužėti kaip reta gausiam dalyvių būriui, kuris čia susirinko ne tik pasilinksminti, bet ir nusipirkti ūkininkų išaugintų gėrybių, tautodailininkų pagamintų darbų. Čia, šalia dusetiškių, antalieptiškių, antazaviškių ir kitų šio krašto žemdirbių kiemelių, su savo išaugintomis gėrybėmis įsikūrė Utenos, Rokiškio rajonų ūkių šeimininkai. Paukštininkas Antanas Gusakovas iš Antalieptės į mugę atvežė daug  paukščių – fazanų, povų, žąsų, vištų, ančių.


Pašventinta bendruomenės koplyčia

Stasys POVILAITIS

Į Dievo Gailestingumo
koplyčios pašventinimo iškilmes
Panaroje rugsėjo 19 dieną
atvyko gausybė piligrimų

Varėnos rajone, Merkinės seniūnijoje, Panaros kaime esanti Pilnų namų bendruomenė – vyrų vienuolija. Bendruomenės misija – pagalba vyrams, patekusiems į priklausomybę nuo alkoholio, alkoholio ir narkotikų ar nuo narkotikų. Bendruomenė teikia socialinę-psichologinę pagalbą (reabilitaciją), kuri grindžiama Vakarų šalyse taikoma 12 žingsnių programa.

Daug žmonių Lietuvoje ir už jos ribų žino Pilnų namų bendruomenę, kaip bene vienintelę patikimą vietą, kur pagydomi bene patys sunkiausi dvasiniai ligoniai – alkoholikai ir narkomanai.


„Iš širdies į širdį“

Rasa Senkienė
Autoriaus nuotrauka

„XXI amžiaus“ korespondentas Stasys POVILAITIS kalbasi su Telšių vyskupijos Klaipėdos apskrities „Caritas“ reikalų vedėja Rasa SENKIENE.

 

Spalio 1-oji – Pasaulinė pagyvenusių žmonių diena. Nejaugi pagyvenusius žmones reikia prisiminti tik vieną dieną?

Dirbu „Caritas“ globos namuose, kuriuose gyvena 34 pagyvenusio amžiaus žmonės. „Caritas“ savanoriai nuolat lanko pagyvenusius žmones jų namuose. Kartu su Maltos ordino pagalbos tarnyba vykdome projektą „Maistas ant ratų“. Darbo dienomis vežame karštą maistą 30-čiai garbaus amžiaus klaipėdiečių. Jau dabar matau ateityje būsiančią dar aštresnę problemą. Didelė darbingo amžiaus žmonių dalis emigruoja į užsienį, o čia, Lietuvoje, lieka vieniši, dažniausiai seni žmonės. Gerai, jei jie pajėgia patys judėti, tvarkytis buitį. O jei nebepajėgia patys susitvarkyti? Artimieji jų neprižiūri, tad neretai lieka vieni vegetuoti savo namuose, jei juos dar turi. Gerai, jei šalia gyvena geraširdis kaimynas...


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Didingoje šventovėje – iškilmingi atlaidai

Po koncerto su „Sostinės vario“
kvintetu.Iš kairės kunigai:
Vytautas Rapalis ir Antanas
Gutkauskas. Dešinėje
Rietavo savivaldybės
meras Antanas Černeckis

RIETAVAS. Miesto pasididžiavimas – didžiulė mūrinė su išlakiais bokštais Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, pastatyta XIX amžiuje, valdant Rietavą didikams Oginskiams. Tai kunigaikščių dovana augančiam Rietavo miestui. Po neseniai atlikto išorinio remonto Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia iš tolo švyti baltumu, o dabartinio šios bažnyčios klebono kunigo Antano Gutkausko iniciatyva naktį ji dar ir apšviečiama. Pradėjus vykdyti šventovės vidaus restauraciją kun. A. Gutkauskas pasistengė, kad tituliniams Šv. arkangelo Mykolo atlaidams būtų atnaujinta presbiterija su navomis.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Nuostabi  Viešpaties diena

Rietavo savivaldybės Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus
vedėja Lidija Rėkašienė įteikia
klebonui kun. Antanui Gutkauskui
albumą „Rietavo krašto spalvos“

Medingėnai. Miestelio centre stovi gerokai per šimtmetį perkopusi medinė dviejų bokštų Švč. Trejybės bažnyčia. Šalia jos – dar senesnė mūrinė varpinė. Dabar šventovę aptarnauja Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios kunigai: Rietavo klebonas Antanas Gutkauskas ir Arvydas Mačiulis. Kun. A. Gutkausko žinioje yra ir nuolatinio kunigo neturinčios Medingėnų ir Spraudės bažnytėlės. Medingėnų parapiją aptarnauja kun. A. Mačiulis.


Nepaliovęs ginti pilietinių ir moralinių vertybių 

In memoriam Viliui Bražėnui

Vilius Bražėnas (1913 – 2010)
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Spalio 3 dieną netekome žymaus lietuvių  publicisto, paskaitininko–antiglobalisto, rašytojo, Lietuvos kariuomenės dimisijos karininko Viliaus Bražėno.  

Velionis gimė 1913 m. balandžio 6 dieną Rygoje. 1922 metais su tėvais persikėlė į Lietuvą. Nuo 1926 metų aktyviai dalyvavo skautų veikloje, rašė dainas ir feljetonus,  skelbė juos spaudoje. Feljetonus pasirašinėjo Bražviliaus slapyvardžiu. Universitete studijavo elektrotechniką. Nuo 1932 metų bendradarbiavo  periodikoje: „Lietuvos aidas“, „XX amžius“, „Skautų aidas“, „Kuntaplis“. 1937 metais baigė Prezidento A. Smetonos karo mokyklą.  Atsikūrusioje Lietuvos Respublikoje spausdinosi „Lietuvos aide“, „XXI amžiuje“, „Varpe“ ir kituose laikraščiuose.  

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija