2010 m. spalio 13 d.
Nr. 74
(1859)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Tėviškės lobiai

Gamtos perlai

 Romas BACEVIČIUS

Ekskursijos dalyviai Jūkainių pelkėje

Vadybininkas Kazimieras
Olišauskas pabandė apsikabinti
raganėlę, bet ji susiraukė...

„Sergėtojas“

„Briedis“

Jūkainių raganos

Prie Jūkainių geomorfologinio
draustinio išsidėsčiusios poilsinės

Molavėnų piliakalniai

„XXI amžiaus“ redakcija, minėdama 20-metį,  išsirengė į kelionę po žymesnes Žemaitijos vietas. Spalio 1 dienos numeryje aprašėme lankymąsi gražiausiose Telšių ir Šiaulių vyskupijų bei Kauno arkivyskupijos sandūros bažnyčiose. Šiandien papasakosime apie kelionę po čia aplankytas vietoves – gamtos paminklus – Jūkainių geomorfologinį draustinį ir Molavėnų piliakalnių kompleksą.

Jūkainių geomorfologinis draustinis liudija sustojusį laiką

 Važiuodami senuoju Žemaičių plentu per Viduklę ir pasukę keliu Viduklė–Gyliai pamatėme nuorodą į Jūkainių valstybinį geomorfologinį draustinį. Nieko apie jį nežinančiam pašalaičiui tai būtų viena iš daugelio draustinį žyminčių nuorodų. Mus lydėjęs Dubysos regioninio parko direkcijos vyr. specialistas (ekologas) Vaidas Greičius iš anksto buvo suplanavęs čia mus atvežti ir parodyti, ką galima padaryti, kad žmonės geriau pajustų gamtos artumą. Tai iš tiesų puiki vieta kultūriniam, pažintiniam, gamtiniam turizmui. Netrukus pamatėme poilsines, o paskui ir iš lentų padarytus ant pelkės nutiestus pažintinius rekreacinius takus. Takų maršrutai skirtingo ilgio, tad lankytojai gali pasirinkti pagal savo galimybes. Didysis ratas driekiasi net 3,5 km, o mažasis – 1 km. Žmonėms su judėjimo negalia pritaikytas takas yra 650 metrų ilgio. Vieno kilometro ilgio taku ėjome ir mes, grupė „XXI amžiaus“ darbuotojų, su Nemakščių klebonu kun. Stasiu Šlepavičiumi.

Jūkainių geomorfologinis draustinis apima Viduklės girininkijos Jūkainių miško masyvą. Jo plotas – 263 ha. Draustinis įkurtas 1992 metais siekiant išsaugoti Žemaičių prieškalvėms būdingos apskalautų moreninių gūbrių sališkas liekanas. Jį prižiūri miškininkai. Kaip teigia Dubysos regioninio parko atmintinė, tai labai įvairaus reljefo teritorija: kalvos ir slėniai, ryškūs aukščio skirtumai. Jūkainių miške yra kalva, kurios absoliutus aukštis – 144,2 metrai. Ji viena aukščiausių kalvų Raseinių rajone. Jūkainių geomorfologinis draustinis prasideda prie Alaviniškių kaimo, tęsiasi apie 3,5 km. iki Rimkiškių kaimo, apimdamas Bagdonavos ir Talkininkų miškelius, atsiremdamas į patį Apusino upelio aukštupį. Per mišką teka vandeningas Apusino intakas Žūpė, kažkada sukęs Jūkainių dvaro vandens malūno girnas. Vakarinė draustinio riba eina miško ribomis ir atsiremia į Viduklės kelią.

Nors draustinis apsuptas numelioruotų, intensyviai naudojamų laukų, tačiau pats Jūkainių miškas, jo pakraščiai ir išlikę kaimeliai atrodo taip, tarsi laikas čia būtų sustojęs. Jūkainių ir Rinkiškų kaimai įdomūs savo istorija. Apie jau sunykusį Jūkainių dvarą informacijos galima rasti stende. Čia galima pamatyti retų medžių rūšių, išlikę senų ąžuolynų fragmentai, užpelkėję upeliai, retų ir apyrečių augalų gausa suteikia šiai vietovei paslaptingo jaukumo. Šiame miške auga daug plunksninių strugių, plačialapių ir didžiažiedžių katilėlių, didžiažiedžių rusmenių bei menturlapių baltašaknių, kurių kituose į rytus plytinčiuose Raseinių rajono miškuose beveik neaptiksi. Miške gausiai peri strazdai, geniai, zylės, kėkštai, aptinkama paukštvanagių. Užpelkėjusio upelio pakrančių sąžalynuose čiulba žiogeliai, nendrinukės, krakšlės, gyvena nendrinės lingės.  Rekreacinės teritorijos pritaikytos poilsiui, pramogoms. Čia įrengti takai, turistinė infrastruktūra. Turistams paprasta pažinti mišką, gamtos vertybes, nes stovi informaciniai stendai, informacinės rodyklės ir t. t. Išskirtinumo vietovei suteikia garsių Lietuvos drožėjų skulptūros, kurios atspindi mitologinius personažus, įvairius gyvūnus, pagoniškas būtybes ir kt.

Mišką su kitais objektais (miesteliais, piliakalniais, kapinėmis) jungia žiedinis dviračių maršrutas. Taką papildo informaciniai bei reklaminiai stendai. Čia spausdiname keletą taką puošiančių tautodailininkų skulptūrų.

Molavėnų piliakalniai

Šešuvies upės dešiniajame krante 350 m ilgio aukštumos kyšulyje esantis piliakalnis, kurį dar vadina Kauprės arba Griaužų vardais, vakarinėje pusėje įtvirtintas dviem priešpiliais, o pietryčiuose turi papilį. Dėl šlaitų erozijos iš piliakalnio liko tik ožnugaris. Piliakalnio ir priešpilio šlaitai statūs, 18 m aukščio. Netoli šio piliakalnio prieš 23 metus buvo rastas ir antrasis piliakalnis, įrengtas Šešuvies ir Jaujupio santakoje, aukštumos kyšulyje. Piliakalnio aikštelėje supiltas 30 m ilgio, 4 m aukščio ir 16 m pločio pylimas, o toliau yra dar keli žemesni pylimai.

Molavėnų piliakalnių kompleksas yra Raseinių krašto gamtos pasididžiavimas. Archeologai, kasinėję šioje vietovėje, rastas iškasenas priskyrė I–IV amžiams. Imta netgi spėlioti esą čia galėję susideginti kryžiuočiams pasipriešinę garsieji Pilėnų gyventojai. Pastaraisiais metais Molavėnų piliakalnių kompleksas pritaikomas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms, čia įrengti suolai, aikštelės, Valstybės dieną čia rodomi spektakliai.

Visus, kurie lankysitės Raseinių krašte, kviečiame užsukti ir į šiuos du gamtos objektus – tai tikri Lietuvos gamtos perlai.

Raseinių rajonas
Livijos ŠIUGŽDIENĖS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija