2010 m. spalio 20 d.
Nr. 76
(1861)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Sustabdytos akimirkos

Vytautas PUPŠYS

Šiandieniniai Šilutės senbuviai tikriausiai vargiai atsimena, kad nuo Zudermano parko, beveik priešais gaisrinę, į Šyšą tekėjo upelis. (Beje, dar praeitam šimtmetyje rekonstruojant Lietuvninkų gatvę tilto liekanos buvo atkastos ir gerai matėsi.) Pastačius mokyklą-internatą, galutinai  sunyko siaurojo geležinkelio stotis ir depas. Dar 1950 metais nebeliko garvežio ir jo sąstato liekanų, stovėjusių šalikelėje prie Žemaičių Naumiesčio kelio, ties Macikų sankryža. Dar liūdnesnis likimas ištiko Šilutės pradininkę senąją Verdainės bažnyčią. Jau po didžiojo tautų vado J. Stalino mirties ištisą dešimtmetį joje buvo pirminis linų šiaudelių apdirbimo fabrikas. Pirmiausia nuo bokšto buvo pašalintas kryžius. Nuolatiniai gaisrai griovė bažnyčios pastatą, kuris galiausiai supleškėjo visas su klebonija, kapinių ir senų medžių likučiais. Buvo panaikinta ir gyvulių turgaus halė su visa infrastruktūra. Baldų gamybai organizuoti viso šito nereikėjo. Didinant ir plečiant baldų gamybą, nebereikalinga tapo pati halė ir jos vietoje pastatyti nauji gamybos korpusai. Tuo tarpu kitoje Klaipėdos gatvės pusėje buvusios pieninės pastatai  išliko ir griauti jų niekas net ir dabar nesirengia.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija