2010 m. spalio 20 d.
Nr. 76
(1861)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Politikų elgesys piktina visuomenę

Pareigos ir atsakomybės pamokos šeimoje

Lietuvos Respublikos piliečiai Konstitucijos ir įstatymų nustatyta tvarka išsirenka savo atstovus į Seimą. Dažniausiai šie žmonės nėra naujokai, turi ūkinio, politinio, visuomeninio darbo patirties. Norisi tikėti, kad mūsų krašte daugumoje šeimų jaunimas gauna (arba turėtų gauti) dorovės pagrindus ir piliečio pareigos bei atsakomybės už savo veiksmus supratimą. Pastarojo meto įvykiai Seime parodė, kad Seimo nario mandatu mėginta gerokai papiktnaudžiauti. Skubėti mušti būgną dar nereikėtų – tai padarys Lietuvos Temidė ir Seimas, tačiau tikrai verta pamąstyti apie posovietinės visuomenės užsitęsusius negalavimus.


Padėtis krašto gynybos sistemoje kelia rūpestį

Kreipimasis į prezidentę Dalią Grybauskaitę, Seimo pirmininkę Ireną Degutienę ir premjerą Andrių Kubilių

Su nerimu stebime padėtį krašto gynybos sistemoje. Esama situacija mūsų netenkina. Todėl mes, vedami pareigos visomis išgalėmis išsaugoti šalies nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą, negalime likti abejingi, matydami atsainų požiūrį į šalies gynybą ir jos ginkluotąsias pajėgas.

1. Nesilaikoma tarppartinio susitarimo ir įsipareigojimo NATO valstybės krašto apsaugai skirti 2 proc. nuo BVP. Pvz.: 2006 m. krašto apsaugai dar buvo skirta 1,18 proc. BVP, o 2010 m. – tik 0,89 proc.  (2010 metais Latvija skyrė 1,22 proc. BVP, Estija – 1,88 proc.) Lėšų trūkumas stabdo Lietuvos kariuomenės pajėgumo didinimą ir jos modernizavimą. Sparčiai kintant ir tobulėjant karinėms technologijoms iškyla grėsmė, kad netrukus, neturėdama modernios ginkluotės, karinės technikos, ekipuotės, mūsų kariuomenė bus nepajėgi veikti kartu su NATO pajėgomis. Dėl to iš NATO ekspertų sulaukiame priekaištų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija