2011 m. kovo 12 d.
Nr. 19
(1899)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Ar papūs nauji vėjai?

Benjaminas ŽULYS

Lietuvos kaime gyvena apie trečdalis šalies žmonių, o dirba vos apie dešimtadalis. Nepaisant to, žemdirbių sukurtos vertybės sudaro tvirtą ekonominį valstybės pagrindą. Ši mintis buvo išsakyta neseniai Kaune įvykusiame Lietuvos žemės ūkio rūmų (ŽŪR) ataskaitiniame-rinkiminiame suvažiavime. Jame iškelta daug įvairių su žemės ūkiu, kaimo žmonių gyvenimu susijusių klausimų. Kai kurie jų kartojasi ne vienerius metus, tačiau sprendžiami sunkiai. ŽŪR pirmininkas Bronius Markauskas, šias pareigas ėjęs dvi kadencijas (viena kadencija – treji metai), kalbėjo apie ŽŪR nuveiktus darbus, pabrėždamas, kad tie darbai – ne vien Rūmų vadovybės, tarybos, bet ir daugelio kaimo žmonių nuopelnas. ŽŪR tapo Trišalės tarybos nariu – tai irgi daug reiškia. Tačiau, pasak vadovo, esama ir nemažai kliuvinių, kurie trukdo kaimo žmonėms įgyvendinti gerus norus, siekti geresnio gyvenimo. Antai per ataskaitinį laikotarpį žemės ūkio produktų gamybos apimtys, išskyrus grūdų gavybą, sumažėjo daugiau nei 50 proc. Ne vieneri metai vyksta dialogas tarp žemės ūkio produktų gamintojų ir perdirbėjų, kurie nuo žemdirbių lupa devynis kailius. Todėl po ilgų svarstymų nutarta statyti stambią pieno perdirbimo įmonę. Tai kainuos per 50 milijonų litų, bet ilgainiui atsipirks su kaupu. Maisto produktai  nuolat brangsta, prekybos įmonės jiems uždeda 9–50 proc. antkainius. Sunkiai suvokiama, kad vidutinysis ūkis turi būti vyraujantis – tam nesudarytos ekonominės bei socialinės sąlygos, nėra pakankamos Europos Sąjungos paramos sklaidos. Be to, kaimo žmonės dar nesubrendę savivaldai. Nerimą kelia ir Kauno medicinos universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos sujungimas į vieną aukštąją mokyklą – kaimas ilgainiui gali likti be veterinarijos, zootechnijos specialistų. Iki šiol neužbaigta žemės reforma, neišspręsta užleistų žemių priežiūros bei panaudojimo problema. Nėra aiškios regionų politikos. Seniai kalbama, rašoma, kad mažai rūpinamasi kaimo keliais, vandentiekiu, kultūros, ryšių, kitais socialiniais reikalais. Todėl bedarbystė, emigracija kaime yra žymiai didesnė nei mieste, sakė Rūmų vadovas. Pridūrė, kad trečiai kadencijai jis balotiruotis neketina, nebent sutiktų būti pirmininko pavaduotoju.

ŽŪR asociacijos Trakų rajone vadovas Albertas Amšiejus tiesiai šviesiai pasakė, kad Rūmai yra nutolę nuo žemdirbių, be gerų norų ir šnekų esą mažai kas nuveikta. Centrinis aparatas esąs išpūstas, mažai dėmesio skiriama vietiniams atstovams kaime. Jis naujuoju ŽŪR pirmininku pasiūlė žemės ūkio kooperatinės bendrovės „Pieno gėlė“ organizatorių ir valdybos pirmininką Andriejų Stančiką. Tai esantis ne vien sumanus vadovas, ūkininkas, bet ir vienuolikos vaikų tėvas, nuoširdžiai rūpinąsis savo šeima. B. Markauską užtarė Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė. Ji sakė, kad Sąjunga nuolat jautusi jo paramą. Kupiškio rajono ūkininko Zigmanto Aleksandravičiaus įsitikinimu, reikėtų pakeisti visą Rūmų vadovybę, nes tie patys pareigūnai savo kėdėse sėdi daug metų ir nieko neveikia. Rūmuose vyrauja diktatas. Nemažai kritikos sulaukė ŽŪR direktorius Remigijus Urbonas. Šeimos ūkininkų sąjungos tarybos pirmininkas Vidas Juodsnukis priminė, kad ŽŪR yra trečioji agrarinė žinyba Lietuvoje po Seimo Kaimo reikalų komiteto ir Žemės ūkio ministerijos, o jos veiklos rezultatai gana menki. Rūmai labiausiai rūpinasi stambiaisiais ūkininkais, kurių šalyje yra vos vienas kitas procentas, o jie valdo didžiąją dalį žemių. Dauguma suvažiavimo dalyvių į Rūmų pirmininkus siūlė A. Stančiką. Kiti siūlė ŽŪR senbuvį, dabartinį žemės ūkio viceministrą ūkininką Aušrį Macijauską. Šis papasakojo, kad  jo tėvai prieškaryje ir vėliau buvo stambūs ūkininkai, sovietmečiu išvežti į Sibirą.

Ne vienas suvažiavimo dalyvis klausė, kur buvo anksčiau nepatenkintieji ŽŪR veikla, kodėl nekėlė viešumon trūkumų. Vis minimas sunkmetis, jam norima suversti didelę dalį nesėkmių, o pirmiausia derėtų atsigręžti į save, savo neveiklumą. Apskritai suvažiavime buvo labiau kalbama apie bendrus žemės ūkio reikalus šalyje. Apie juos kalbėjo ir žemės ūkio ministras Kazimieras Starkevičius, priminęs, kad Rūmams reikia rimto gydymo, patikimų vaistų. Kaip tai pavyks įgyvendinti, parodys ateitis.

Naujuoju ŽŪR pirmininku išrinktas A. Stančikas, pirmuoju pavaduotoju – ŽŪR atstovas Vyriausybėje Sigitas Dimaitis, pavaduotoju visuomeniniais pagrindais sutiko būti B. Markauskas, Rūmų direktoriumi išrinktas  R. Urbonas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija