2011 m. kovo 12 d.
Nr. 19
(1899)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Garbaus kunigo 90-metis

Dr. Aldona Kačerauskienė

Sveikinimai
Jurgio ŠEDUIKIO nuotrauka

Kun. Vaclovas Aliulis MIC visuomenės dėmesio nestokoja, o ypač po to, kai 2007 metais Aidų leidykla išleido jo autobiografinę pasakojimų ir pamąstymų knygą Vieno žąsiaganio istorija. Kun V. Aliulio 90-ties metų jubiliejus taip pat nepraėjo tylomis.

Kovo 6-osios vidurdienį pilnutėlėje Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, skirtos pagerbti mylimą kunigą, padėkoti Dievui už jo ilgą amžių, vaisingus ir nesenstančius darbus. Jų kancelebracijai vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Dar prieš pamaldaus buvo girdėti šnabždantis: mus sutuokė; pakrikštijo mūsų vaikus; palaidojo tėvus... Tačiau ne tik tai.


Ir pavėluotos įžvalgos naudingos

Edmundas Simanaitis

Kun. Vaclovo Aliulio MIC 90-mečio proga atsiverčiau unikalų kultūros paminklą, storą tomą „Lietuvos kultūros kongresas“. Kongresas prasidėjo netrukus po Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 m. gegužės 18 dieną. Tai buvo neeilinis Lietuvos gyvenimo įvykis, reikšmingas politine, pilietine ir kultūrine prasme, aprėpęs svarbiausias kultūros sritis. Jį galima vertinti ir kaip valstybingumą atkūrusios tautos atsaką į tuometinės Maskvos vadovų vykdytą Lietuvos blokadą, siekiant sugrąžinti „bėglę“ atgalios į narvą. Kongrese pranešimus skaitė visuomenės ir kultūros veikėjai, tarp jų ir kun.V. Aliulis, kurio kai kurie teiginiai aktualūs ir šiandien.  


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija