2011 m. kovo 12 d.
Nr. 19
(1899)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Saugokime gamtą, gausinkime žuvų išteklius

Manoma, kad žvejai mėgėjai pastaraisiais metais kasmet sugauna apie 1200–1500 tonų žuvų. Žvejai verslininkai vidaus vandenyse, tarp jų ir Kuršių mariose, 2010 metais pagavo 1300 tonų žuvų. Brakonieriai ir nelegalūs žvejai kasmet ištraukia dar apie 1300–1800 tonų žuvų. Kormoranai kasmet sulesa apie 600–800 tonų žuvų. Spėjama, kad per metus žuvų ištekliams padaroma žalos maždaug už 30 mln. litų. Neracionialiai tvarkomi vandens telkiniai, todėl nuolatos mažėja žuvų ištekliai. Sakome, kad Lietuvoje žvejų yra apie pusė milijono, todėl mes turime būti ir potencialūs gamtos išteklių saugotojai ir gausintojai. NESĖJĘS – NEPJAUSI. Todėl reikia jungtis į grupes ir būrelius, asociacijas ir draugijas – būryje lengviau ir įdomiau – ir pradėti didesnį dėmesį skirti gamtos apsaugai, žuvų išteklių apsaugai nuo brakonierių, nelegalų ir dusimo. Pasaulinė ekonominė situacija yra sudėtinga. Lietuvos finansinės išgalės žuvisaugai ir žuvivaisai yra ribotos. Valstybei sunku, todėl mes pasirūpinkime gamtos išteklių apsauga ir jų gausinimu.

Greitai atbus gamta. Artėja žuvų neršto metas. Prasidėjus nerštui kai kurie žvejai mėgėjai pradės intensyviai gaudyti neršiančias žuvis ir masiškai užplūs Nemuno deltos ir kitus žuvingus vandens telkinius. Dideli žvejų srautai bei brakonieriavimas mažina žuvų išteklius ir daro žalą aplinkai. Žvejams verslininkams gaudyti žuvis neršto metu draudžiama.

Negaudykime žuvų nuo balandžio mėnesio 20 dienos iki gegužės mėnesio 20 dienos. Kiekviena išneršusi žuvis pagausins išteklius. Prieaugis suteiks daugiau malonumų matyti nardančią plūdę, persivertusį skritulį.

Vykstant pavasariniams žuvivaisos darbams talkinkime žuvininkams išleidžiant žuvytes į mūsų vandens telkinius. Kviečiame visus aktyviai saugoti gamtą ir dalyvauti aplinkosauginiame projekte „DAROM 2011“, kuris vyks balandžio mėnesio 16 dieną.

Skatinkime gaudyti pagal principą: „Pagavai – paleidai“. Saugokime ir puoselėkime gamtą ir ji atsilygins gausesniais laimikiais. Prašome žiniasklaidą operatyviai informuoti visuomenę apie gerus sumanymus, vykdomus darbus ir prasižengėlius. Linkime gerų darbų, malonaus poilsio ir gausaus laimikio.

Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas L. Kerosierius, Medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko pavaduotojas dr. E. Bukelskis, Žuvininkų sąjungos prezidentas A. Domarkas, Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ tarybos pirmininkė S. Jakubauskienė, Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacijos pirmininkas A. Aušra, AB „Kauno marių žuvys“ direktorius S. Valiulis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija