2011 m. balandžio 29 d.
Nr. 32
(1912)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šv. Mišios prie „Prisikėlusio Kristaus“

Birutė Vasylienė

Šv. Mišios Paminklinėje Kristaus
Prisikėlimo bažnyčioje prie
pašventinto Vytauto Kašubos
horeljefo „Prisikėlęs Kristus“

Tarsi akimirka prabėgo Didžioji savaitė, jausmingi potyriai Didįjį tridienį, Velyknakčio Vigilijos džiaugsmingo „Aleliuja“ skambesys, Šv. Velykų sekmadienio iškilmingas šventimas. Kaune, Kristaus Prisikėlimo parapijoje, klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, vikaras kun. Nerijus Šmerauskas, jiems talkinantys kan. prof. Robertas Pukenis, teol. lic. kun. Kęstutis Kėvalas stengėsi, kad tikintieji giliau suprastų Dievo žodį, įsijaustų į tai, kas vyko prieš 2000 metų ir realiai visa tai išgyventų dabartyje.


Būgnas kvietė  švęsti Velykas

Bronius VERTELKA

Šiluose į Velykų iškilmes
kvietė Vilius Masiokas

Ankstyvą Velykų rytą Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje subumbsėjo būgnas, žadindamas prisnūdusius ir kviesdamas rengtis į bažnyčią. Jo garsai girdėjosi ir artimesniuose kaimuose. Senoka ši tradicija Vadokliuose. Apie ketvirtį amžiaus Velykų rytą  būgną muša Sigitas Liobikas, pradėjęs prie klebono kun. Alfonso Jančio. Maždaug tiek pat laiko su šiuo instrumentu bendrauja ir Albertas Kisielis. „Kokios būtų Velykos be kiaušinių, Vadokliai – be būgno!“ – sako S. Liobikas. Vyrai mušė pasikeisdami kas trys–penkios minutės, kad nepavargtų rankos. Kad garsas būtų stipresnis, odą raktu įtempdavo. Šiuo metu ant būgno korpuso užtempta ožio oda. Geriau būtų šuns, bet kur tokio dydžio šunį rasi. Užtat žmonių į šventovę susirinko tiek, kad tik pusė jų tilpo. Per visą miestelį abiejose pagrindinės gatvės pusėse išsirikiavo lengvieji automobiliai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija