2011 m. gegužės 6 d.
Nr. 34
(1914)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Kryžiaus kelią miesto gatvėmis ėjo  ir rajono valdžia

Kryžių neša Kėdainių rajono
meras Rimantas Diliūnas.
Dešinėje – klebonas
kun. Artūras Stanevičius

Stabtelėjimas prie pirmosios
Kryžiaus kelio stoties

Kryžių neša Kėdainių miesto
seniūnas Alvydas Kleiza

KĖDAINIAI. Didįjį Penktadienį Šv. Jurgio parapijos klebono kun. Artūro Stanevičiaus pakviesti į Kryžiaus kelio apeigas žmonės rinkosi prie kultūros centro. Nuo čia, prisimindami Viešpaties kančią, tikintieji nešė kryžių ir apmąstė keturiolika Kryžiaus kelio stočių eidami iki Šv. Jurgio bažnyčios. Procesijoje dalyvavo Kėdainių rajono meras Rimantas Diliūnas, Kėdainių vicemerė Nijolė Naujokienė, Kėdainių miesto seniūnas Alvydas Kleiza, Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Vitauskienė, šios mokyklos tikybos mokytojos bei mokiniai, Šv. Jurgio parapijos bendruomenė, „Caritas“, bažnyčios choras, adoruotojos, rajono literatų klubo „Varsna“ poetai, kultūros centro darbuotojai, rajono šauliai, miesto žmonės. Pradedant Kryžiaus kelią klebonas kun. Artūras Stanevičius visus piligrimus apdalijo žvakelėmis. Kultūros centro saviveiklininkai inscenizavo Kristaus Kryžiaus kelio pirmąją stotį pagal Jono Evangeliją. Kryžiaus kelio stočių tekstus kūrė moksleiviai, literatai ir kiti dalyviai. Po pirmosios Kryžiaus kelio stoties apmąstymo ir perskaityto teksto kryžių ėmė nešti Kėdainių rajono meras Rimantas Diliūnas. Kryžių palydėjo Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopa. Šalikelėje miesto žmonės pagarbiai sustojo praleisdami procesiją, kiti prisijungė ir ėjo kartu. Dar kitų veiduose susidomėjimas. Miesto senbuvė gydytoja Genovaitė Stankaitienė, Kėdainiuose gyvenanti nuo 1938 metų teigė, kad Kryžiaus kelio procesija miesto gatvėse yra pirmoji. Iš Kėdainių mero Rimanto Diliūno kryžių perėmė miesto seniūnas Alvydas Kleiza. Kauno kunigų seminarijos klierikas Giedrius Maskolaitis skaitė Popiežiaus Jono Pauliaus II tekstus. Einantieji Kryžiaus kelią Didįjį Penktadienį ir apmąstydami jį, gauna visuotinius atlaidus. Jėzus savo pavyzdžiu rodo, kaip mes turime nešti savo gyvenimo kryžių, kad ir koks sunkus jis būtų. Svarbu nepavargti, nepalūžti, nepriekaištauti, nedejuoti, neišduoti... Kryžių panoro nešti ir gydytojas Artūras Vrubliauskas bei kiti parapijiečiai. Perkeliant kryžių nuo vienų pečių ant kitų tarsi atkartojami Simono Kiriniečio, padėjusio Jėzui nešti kryžių, veiksmai. Procesijoje giedojo Šv. Jurgio bažnyčios choras.

Šis kryžiaus kelias, suorganizuotas Šv. Jurgio parapijos, pritraukė ir sudomino miestiečius. Gal tai kartosis ir taps tradicija, viliasi parapijiečiai, savo Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią iškilmingai vadindami Mažąja Katedra.

Genė Sereikienė

Z. Slavinsko nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija