2011 m. gegužės 20 d.
Nr. 38
(1918)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Sklido maldos ir giesmės

Apytalaukio parapijiečiai
pasirašo knygoje

Parapijiečiai Apytalaukio
bažnyčioje prie Dievo
Gailestingumo paveikslo
Kun. Virgilijaus RUTKŪNO
nuotraukos

Parapijiečiai Šventybrasčio
bažnyčioje prie Dievo
Gailestingumo paveikslo

Gegužės 15 dieną Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos tikintieji pasitiko Dievo Gailestingumo paveikslą, kuris atkeliavo iš Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios, vadinamos mažąja katedra. Parapijos klebonas kun. Virgilijus Rutkūnas pakvietė pasimelsti savo asmeniniais prašymais – už save, savo šeimas, parapijiečius ir besiilsinčius mirusiuosius, laukiančius Dievo gailestingumo. Šv. Mišiose giedojo Apytalaukio parapijos choras, Tiskūnų kultūros skyriaus saviveiklininkės (vad. Irena Šalukienė ir Kęstas Valionis). Susipažinę su paveikslo istorija parapijiečiai įsiamžino bendroje nuotraukoje ir pasirašė svečių knygoje.

Paskui paveikslas išlydėtas į Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčią. Čia paveikslą sutiko parapijos jaunimas ir maldininkai. Iš Šventybrasčio, sklindant giesmei ir maldai, paveikslas išlydėtas į Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčią.

Šie metai dar prasmingai įamžinti ir tuo, kad minimos Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo 100-osios gimimo metinės.

Kviečiame apsilankyti parapijos svetainėje: facebook/sbrasta.

A. Akmenėlis

 Kėdainių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija