2011 m. birželio 3 d.
Nr. 42
(1922)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Pristatė Popiežiaus encikliką

Bronius VERTELKA

Gailestingumo šventės dalyvių eisena

 Gegužės 20-ąją Aukštaitijos sostinėje vyko Panevėžio vyskupijos gailestingumo šventė. Jos akcentu buvo G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vykęs popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikos „Dives In Misericordia“ lietuviško vertimo pristatymas. Iškilmėse dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, popiežiaus Benedikto XVI apaštalinis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Luigi Bonazzi, Seimo, miesto Savivaldybės, inteligentijos atstovai, K. Paltaroko gimnazijos moksleiviai.


Paminėtos svarbios sukaktys

Kauno Arkikatedroje Bazilikoje,
minint arkivyskupijos 85-metų
sukaktį, liturgijos pradžioje
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
apšlakstė susirinkusius maldininkus

Gegužės 22 dieną, sekmadienį, iškilminga Eucharistijos liturgija Kauno Arkikatedroje Bazilikoje buvo paminėtas Kauno arkivyskupijos įkūrimo 85-metis. Eucharistijos liturgiją koncelebravo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Kauno arkivyskupijos kunigai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija