2011 m. liepos 15 d.
Nr. 53
(1933)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Devintinių Oktava

Klebonas kun. Artūras Stanevičius
ir klierikas Giedrius
Maskolaitis priklaupė
prieš Švenčiausiąjį Sakramentą

Kėdainiai. Birželio 26 dieną Šv. Jurgio bažnyčios maldininkai išsiruošė į Devintinių iškilmę. Vieni ėjo ką tik restauruota Šėtos gatve, kiti 52 laipteliais su dviem atokvėpio aikštelėmis kopė švęsti Devintinių  į Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią.

Tikinčiųjų džiaugsmui  Devintinių šventės išvakarėse buvo baigtos restauruoti parapijos gatvės. Su Kėdainių rajono savivaldybės geranoriška pagalba, klebono kun. Artūro Stanevičiaus pastangomis buvo restauruoti ir į bažnyčią vedantys laipteliai.

 Devintinių procesija pajudėjo nuo bažnyčios į parapijos nuosavų namų kvartalą. Klebonui kun. A. Stanevičiui nešant Švenčiausiąjį, parapijos aktyvo nariams nešant kryžių, baldakimą, liktorius, bažnyčios chorui giedant giesmes, su adoruotojų, karitiečių bei gausia parapijiečių maldininkų palyda šventinė Devintinių procesija iškilmingai ėjo Klonio, Juodkiškio, Derliaus gatvėmis. Prie Juškevičių, Minkevičių, Urbonavičių ir kitų kiemų stovėjo baltomis staltiesėmis uždengti staleliai, ant kurių buvo padėti kryželiai, šventi paveikslai, degė žvakės, puikavosi gėlės. Prie tokio stalelio sutikti procesijos ir pagarbinti Švenčiausiojo Sakramento rinkosi šeimos nariai. Procesija trumpam sustodavo prie laukiančiųjų, klebonas kun. A. Stanevičius skaitė Evangeliją, priklaupdavo prieš Švenčiausiąjį Sakramentą, smilkė smilkalais, palaimindavo susirinkusiuosius ir nešdamas Gyvąją Duoną keliavo nuo vieno kiemo prie kito, iš vienos gatvės į kitą. Klebonui talkino klierikas Giedrius Maskolaitis.

Ėjimas gatvėmis nešant Švenčiausiąjį – tai ne vien maldų ir giesmių gausa, tai  atvertos Jėzaus širdies nešimas, kvietimas prie Dievo stalo bei tikinčiųjų bendruomenės vienijimas, šeimų atsivėrimas. Tėvo mums duota Duona mus maitina, augina, stiprina. Kiekviename Jos trupinėlyje yra lašelis Jėzaus kraujo, lašelis Gyvybės ir Jo meilės mums.

Paskutiniąją Devintinių Oktavos dieną bažnyčia buvo iškaišyta beržų šakelėmis. Tikinčiuosius klebonas kun. A. Stanevičius palaimino, uždėdamas rankas jiems ant galvų ir kalbėdamas laiminimo žodžius. Tikintieji iš bažnyčios galėjo  parsinešti pašventintą ir smilkalais apsmilkytą beržo šakelę ir dar kartą apmąstyti gilią Devintinių prasmę švenčiant Dievo gailestingumo metus.

Puoselėjant Šv. Jurgio bažnyčią per šią iškilmingą Devintinių šventę nebuvo pamiršti ir parapijos darbštuoliai, kurie savo darbais prisidėjo restauruojant bažnyčios laiptus, atliekant kitus bažnyčios remonto bei jos gražinimo darbus.  Buvo pagerbti: Kęstutis Mečys Muga, Albinas Šniurevičius, Kazimieras Dabravolskis, Vladas Grabauskas, Stasys Neviera, Vladas Sarpauskas.  Jiems klebonas įteikė padėkos raštus, o parapijiečiai sugiedojo „Ilgiausių metų“.

Genė Sereikienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija