2011 m. liepos 15 d.
Nr. 53
(1933)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Įsimintini atlaidai

Kunigai atlaidų procesijoje

Pajevonys. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai Joninės yra viena iš didžiausių švenčių. Tą dieną parapijoje švenčiami tituliniai atlaidai. Šiais metais Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo atlaidai truko tris dienas. Birželio 24 dieną šv. Mišias aukojo Vilkaviškio dekanas prel. Vytautas Gustaitis ir svečiai kunigai iš Virbalio, Kybartų, Bartninkų, Alvito, Vištyčio, Gižų.

  Elžbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę buvo suteikęs jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja. Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo pavadinti jį tėvo vardu – Zachariju.. Motina pasipriešino: „O, ne! Jis vadinsis Jonas“. Kiti jai sakė: „Bet niekas tavo giminėje neturi šito vardo“.  Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis pareikalavo rašomosios lentelės ir užrašė : „Jo vardas Jonas“. Visi stebėjosi. Tokiais Evangelijos žodžiais šv. Mišias pradėjo Vilkaviškio dekanas  prel. Vytautas Gustaitis. Šv.  Mišios iš tiesų buvo labai iškilmingos, nes prie altoriaus matant tiek daug besimeldžiančių kunigų, jautiesi pakylėtas dvasiškai, pasimiršta bėdos, kurių turėjai prieš įžengdamas į Dievo namus. Dekanas šv. Mišių metu labai nuoširdžiai bendravo su vaikais, o tai dabar, kai vis mažiau vaikų bei jaunimo eina į bažnyčią, yra ypač svarbu. Pamokslą parapijiečiams sakė Vištyčio klebonas kun. Linas Dūkšta. Pamoksle buvo kalbama apie tai, kad katalikas turi atleisti savo skriaudikui, nenešioti piktų minčių. Šv. Mišių metu vyko procesija aplink bažnyčią su gausia procesijos dalyvių minia. Bažnyčioje giedojo Vilkaviškio Katedros choras, kuris sukūrė ypač šventišką atmosferą. Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios parapijiečiai už iškilmingas, kupinas prasmingumo šv. Mišias turėtų būti dėkingi savo klebonui kun.  Francui Kukliui. Tik jo dėka į Šv. Jono atlaidus atvyko tiek daug svečių kunigų, buvo bažnyčioje sukurta tokia gera aura, kad norėjosi, jog šv. Mišios nesibaigtų.

Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios labai gerą aura, atlaidai pritraukė gausų būrį parapijiečių ne tik iš Pajevonio.

Roberta iš Vilniaus

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija