2011 m. rugsėjo 9 d.
Nr. 64
(1944)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Palaimintasis Jonas Paulius II – Dievo Gailestingumo skelbėjas

Mindaugas BUIKA

Šv. Faustinos kanonizacijos bylos unikalumas

Popiežių Joną Paulių II skelbiant palaimintuoju Dievo Gailestingumo sekmadienį, t. y.  gegužės 1 dieną, tarptautinėje katalikų žiniasklaidoje buvo plačiai prisiminti jo nuopelnai šio pamaldumo sklaidai. Jungtinių Valstijų katalikų  laikraštyje „National Catholic Register“ ta proga publikuotoje medžiagoje nurodoma, kaip dar 1981 metais Šventasis Tėvas, tik pasveikęs po sunkaus sužeidimo per turko teroristo pasikėsinimą, pirmiausia apsilankė Kolevalendzos (Italija) Gailestingosios meilės šventovėje. „Nuo pat savosios šv. Petro įpėdinio tarnystės Romoje pradžios aš laikiau šio (Dievo Gailestingumo) mokymo skelbimą savo ypatingu uždaviniu“, – tuomet pripažino popiežius Jonas Paulius II.


Kvietimas į Antrąjį pasaulinį Dievo Gailestingumo kongresą

Mindaugas BUIKA 

Lagievnikų Dievo Gailestingumo
šventovės koplyčia, kurioje
palaidoti šv. Faustinos palaikai

Nuo Romos iki Krokuvos

Bažnyčios misija pastaruoju metu vis labiau suvokiama ir motyvuojama Dievo gailestingumo skelbimu – tai patvirtina popiežiaus Benedikto XVI kalbos ir raštai, todėl tai tampa vienu iš svarbiausių dabar vykdomos Naujojo evangelizavimo programos elementų. Kaip tik šiame kontekste pirmiausia reikėtų vertinti spalio 1–5 dienomis Lenkijos mieste Krokuvoje įvyksiantį 2-ąjį Pasaulinį apaštalinį Dievo gailestingumo kongresą (PAGK), apie kurio rengimą priminė neseniai tarptautinėje katalikų žiniasklaidoje išplatinta jo organizacinio komiteto pirmininko Austrijos sostinės Vienos arkivyskupo kardinolo Christofo Šionborno ir Krokuvos arkivyskupo kardinolo Stanislavo Dzivišo kreipimasis. Krokuvos priemiestyje Lagievnikuose, kur paskutinius gyvenimo metus praleido Dievo gailestingumo sąjūdžio pradininkė sesuo šv. Faustina Kovalska, dabar veikia tarptautinis Gailestingumo centras su jam dedikuota didžiąja šventove.


Daugiau nei septyniasdešimt septynis kartus

Kun. Vytenis Vaškelis

„Apmaudas ir pyktis – šie taip pat yra bjaurūs dalykai, tik nusidėjėlis laiko juos apsiglėbęs“ (Sir 27, 30). Instinktyviai ir malonės veikiami šalinamės bet kokio akivaizdaus blogio, kuris galėtų ne tik sudergti mūsų sielos šventovę, bet ją ir išniekinti. Kategoriškai atmetame visus fizinio smurto veiksmus. Bet kodėl neretai toleruojame psichologinį smurtą, nevaldomos pagiežos, apkalbų, grasinimų ir melo atakas, kurių padariniai nukentėjusiems kartais sukelia didesnes kančias nei patirta fizinė agresija?


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija