2011 m. rugsėjo 9 d.
Nr. 64
(1944)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šilinės prasidėjo

Šiluvoje, aikštėje prieš
Baziliką Šv. Mišiose
dalyvavę maldininkai
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Trečiadienį Šiluvoje prasidėjo Šilinės – didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. Juose šiemet bus švenčiami Lietuvos vyskupų paskelbti Dievo Gailestingumo metai, visiems geros valios žmonėms nešantys Dievo meilės ir gailestingumo, vilties ir padrąsinimo žinią bei atskleidžiantys jos šaltinį gailestingojo Viešpaties širdyje: „Jėzau, pasitikiu Tavimi.“  Šiemet – ir nuo šiol kasmet – atlaidai Šiluvoje pradedami rugsėjo 7 dieną Palaimintojo Jono Pauliaus II diena. Jos iškilmių liturgijoje dėkota Dievui už šį pavasarį palaimintuoju paskelbto popiežiaus Jono Pauliaus II gyvenimo ir šventumo pavyzdį ir meldžiama jo užtarimo. Tai pagarbos ir dėkingumo ženklas prisimenant, kokį brangų ir padrąsinantį žodį Šventasis Tėvas pasakė 1993 m. rugsėjo 7-ąją lankydamasis Šiluvos šventovėje, ir kokia stipri buvo jo meilė Švč. Mergelei Marijai, kurios globos Popiežius meldė Šiluvoje: „Šioje žaliuojančių laukų apsuptoje Šventovėje Tu išklausai lietuvių prašymus ir surenki jų viltis. Duok jiems užsidegimo ir drąsos nugalėti materialinius ir moralinius sunkumus; padaryk vaisingus jų rankų ir proto darbus; apsaugok šeimų židinių džiaugsmą, visuomeninio gyvenimo vienybę, palaikyk ateities labui darbuotis pasiryžusią viltį.“


Šiluva didžiųjų atlaidų išvakarėse

Padėkos už laisvę šventė, piligrimų eisenos bei „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių jubiliejus

„Tikėjimo ir Šviesos“
bendruomenių šventinis vakaras
aikštėje prieš Šiluvos Baziliką

Rugpjūčio 28 dieną, sekmadienį, Šiluvoje buvo švenčiama Padėkos už laisvę šventė. Ji kasmet rengiama didžiųjų Švč. M. Marijos Gimimo atlaidų išvakarėse. Čia kviečiami atvykti visi, kam brangi laisvės dovana. Švenčiant iškilmingas šv. Mišias vidudienį aikštėje už laisvę buvo dėkojama Dievui bei nuolat laisvės troškimą užtarusiai Šiluvos Dievo Motinai, prašoma Viešpatį laiminti mūsų dabartį ir ateitį laisvoje Lietuvoje.


Žolinė Pažaislyje

Eucharistijos liturgijai vadovavo
Kauno arkivyskupijos augziliaras
vyskupas Jonas Ivanauskas

Rugpjūčio 15 dieną, pirmadienį, Pažaislyje gausiai susirinkę kauniečiai bei jų svečiai šventė Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų iškilmę. Ją savo vienuolyno kiemelyje pakvietė švęsti seserys kazimierietės, Žolinės išvakarėse paminėjusios kongregacijos įsteigimo 90 metų sukaktį. Atvykusieji švęsti Žolinės Eucharistijos dar gerokai prieš jos pradžią plūdo į vienuolyno kiemelį, kuriame, priešais įspūdingąją Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią, buvo paruoštas altorius su gėlėmis apipintu Pažaislio Gražiosios Meilės Motinos atvaizdu. Daug žmonių čia pat, kiemelyje, turėjo galimybę atlikti išpažintį ir labai brangią tiek Rytų, tiek Vakarų krikščionių švenčiamą Marijos išaukštinimo šventę švęsti susitaikius su Dievu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija