2011 m. rugsėjo 16 d.
Nr. 66
(1946)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kaimas turi savo kryžių

Romas BACEVIČIUS

Prie kryžiaus Lekėčių kaimui
jo pašventinimo renginyje
dalyvavę gyventojai

Maumedį iš savo tėviškės
padovanoję Jonas ir Vincas
Aleknavičiai ir kryžių padaręs
Jonas Urbonavičius (centre)

Keletą giesmių pagiedojo
Lekėčių bažnyčios choras

Kalba pensininkas Zenonas Rakauskas

Rugpjūčio 27-ąją, šeštadienį, nemažas kaimo gyventojų būrys rinkosi į Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčią. Joje šios parapijos klebonas kun. Audrius Kurapka aukojo šv. Mišias už gyvus ir mirusius šio kaimo gyventojus. Paskui visi atvyko į šio krašto poetės Gražinos Tulauskaitės-Babrauskienės (1908–1990) tėviškės vietą, kur klebonas kun. A. Kurapka pašventino kaimo kryžių. „Tebūna jis kaip padėkos ženklas Dievui už tai, kad laimino lekėtiškių sodybas, darbus, kasdienybę“, – sakė klebonas. Ši vieta vadinama Paryžiumi, o greta esantis miškas – Paryžine, nes prieš 200 metų traukdamiesi išbadėję Napoleono kariai, čia pamatę gyvenant žmonių, sušuko: „Paris“. Pensininkas Zenonas Rakauskas pasakojo, kad kadaise čia stovėję gražūs namai, o šalia esantis kelias iš Prūsijos per Naumiestį vedė į Kauną. Keliu važiuodavę prekybininkai, (artimiausia didesnė gyvenvietė buvo Novaraistis). Z. Rakauskas prisiminė ir savo vaikystę – jis pro šią vietą penkis kilometrus eidavo į mokyklą ir bažnyčią. Jis taip pat sakė, kad seniau žmonės gegužės mėnesį rinkdavosi pasimelsti prie kaimo kryžiaus, paskui vaišindavosi, bendraudavo. „Norėčiau, kad mūsų poetės Gražinos Tulauskaitės tėviškėje prie kryžiaus bent kartą per metus susirinktų Lekėčių kaimo gyventojai“, – kvietė Z. Rakauskas. Jis rinko lėšas šiam kryžiui pastatyti, todėl dėkojo visiems, kurie prisidėjo savo aukomis. Keletą giesmių pagiedojo Lekėčių bažnyčios choras, o paskui renginio dalyviai bendravo Lekėčių kultūros namuose.

Kaip „XXI amžiui“ pasakojo iš Lekėčių kaimo kilę Vincas ir Jonas Aleknavičiai, jiems seniai kirbėjo mintis pastatyti kaime kryžių, nes aplinkiniuose mažesniuose Jančių, Sirvydų, Vincentavos kaimuose jie jau keletą metų stovi. Abu nusprendė iš savo tėviškės padovanoti maumedį, iš kurio eigulys Jonas Urbonavičius padarė kryžių. Eiguliui padėjo ūkininkas Arvydas Sutkus.

Broliai, Panevėžyje gyvenantis Vincas ir dabar jurbarkietis Jonas, džiaugėsi, kad buvęs ir dabartinis Lekėčių seniūnai pasirūpino G. Tulauskaitės tėviškės sodybos sutvarkymu. Tas žemės lopinėlis dabar priklauso valstybei, taigi lekėtiškiai čia laisvai galės rinktis ir bendrauti.

Šakių rajonas
Zenono ŠIAUČIULIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija