2011 m. rugsėjo 16 d.
Nr. 66
(1946)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Piligriminė išvyka į Latviją

Nida Kaleinikovaitė

Ekskursijos dalyviai žengia
Šv. Liudviko bažnyčios
šventoriumi Kraslavoje

Prie P. Rimšos paminklo
Ilūkstėje kalba kun.
dr. Rimantas Gudelis

Agluonos bazilika

Liepos 6 dieną 105 Kupiškio ir Antašavos parapijiečiai išvyko į klebono kun. dr. Rimanto Gudelio organizuotą piligriminę kelionę į rytų Latvijos apylinkes. Pirmiausia piligrimai apžiūrėjo Kraslavos miestelyje esančią Šv. Liudviko bažnyčią, kuri yra įtraukta į Europos kultūros paveldą. Klebonas kun. Eduardas Voroneckis papasakojo bažnyčios istoriją, atkreipdamas dėmesį, kad Šv. Liudviko bažnyčios altorinė freska yra viena seniausių Latvijoje ir šiuo metu kaip tik restauruojama, taip pat parodė ir vienintelį Baltijos šalyse garsaus lenkų dailininko J. Moteikos tapytą Šv. Liudviko paveikslą. Vėliau buvo aplankyta Šv. Donato koplyčia, kurioje palaidoti šventojo palaikai. Vėliau bažnyčios klebonas ekskursijos dalyvius nuvedė į grafų Pliaterių, kurie XVIIII–XIX amžiuje nusipirko Kraslavos miestelį ir jį valdė, kriptas.

Pagrindinis kelionės tikslas – Agluonos miestelis, kuriame tikriausiai buvo nužudytas Lietuvos karalius Mindaugas su sūnumis, ir  Agluonos bazilika garsėjanti didingais Žolinių atlaidais ir centrinį altorių puošiančiu stebuklingu Dievo Motinos paveikslu, kuris, sakoma, turi gydomųjų galių. 1997 metais popiežius Jonas Paulius II aplankė šią bažnyčią ir suteikė jai bazilikos statusą.

Pirmiausia Kupiškio ir Antašavos parapijiečiai aplink Agluonos šventorių ėjo Kryžiaus kelius, paskui visi dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo klebonas kun. dr. R. Gudelis, o Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios chorui buvo suteikta garbė giedoti šv. Mišiose. Rezeknės vyskupas Janis Bulis pasveikino ir palaimino svečius iš Lietuvos, o kun. dr. R. Gudelis prisiminimui įteikė simbolinę dovaną – knygą „153 gražiausios Lietuvos bažnyčios“.

Grįžtant į Lietuvą ekskursijos dalyviai sustojo Ilūkstės apylinkėse esančiose kapinėse, kur palaidota daugiau kaip 30 lietuvių, kritusių kovoje už Latgalos krašto laisvę 1919–1920 metais. Šiose kapinėse latviai ir lietuviai kartu pastatė įspūdingą paminklą su užrašu lietuvių ir latvių kalbomis: „Lietuvos kariams, kritusiems už Latvijos nepriklausomybę“ (paminklo autorius skulptorius P. Rimša). Kupiškio ir Antašavos piligrimai uždegė žvakeles, sukalbėjo maldą už žuvusius tautiečius ir sugiedojo giesmę „Lietuva brangi“.

Būtų graži tradicija, jog minint Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną tautiečiai aplankytų Agluonos miestelį Latvijoje, kur žuvo ir buvo palaidotas mūsų karalius.

 

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija