2011 m. spalio 7 d.
Nr. 72
(1952)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Jo laukė tikintys žmonės

A†A kun. Albinas GRAUŽINIS (1930–1968–2011)

Kun. Albinas Graužinis.

Rugsėjo 20 dieną, eidamas 82-uosius metus, mirė Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos altaristas kun. Albinas Graužinis.

Kun. A. Graužinis gimė 1930 metų sausio 28 dieną Armoniškių kaime, Balninkų parapijoje, pamaldžių valstiečių katalikų šeimoje, kurioje, be būsimojo kunigo, augo dar penki vaikai. 1942 metais mirė jaunojo Albino tėvas. 1938–1942 metais mokėsi Antaplaštakio pradinėje mokykloje, o 1942–1947 metais – Balninkų septynmetėje mokykloje. 1948– 1949 metais mokėsi Ukmergės vidurinėje mokykloje, o kitąmet perėjo į Molėtų vidurinę mokyklą ir baigė ją 1951 metais. Pats kunigas Albinas savo autobiografijoje rašė, kad negalėjo pasiekti savo tikslo, nes tam trukdė jo mamos ir brolio tremtis. Panašu, kad jau tada jis galvojo apie kunigystę, tačiau, paklusdamas susiklosčiusioms aplinkybėms, turėjo rinktis kitokį kelią. Baigęs vidurinę mokyklą jis penkerius metus dirbo kasininku Aluntos mašinų technikos stotyje, vienus metus studijavo Vilniaus žemės ūkio technikume. 1957 metais A. Graužinis įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau po ketverių metų studijų buvo priverstas ją laikinai apleisti. 1960 metais jis įsidarbino „Litekso“ fabrike darbininku, 1961–1967 metais dirbo Kauno pieno kombinate darbininku ir ekspeditoriumi. Tuo pat metu kelerius metus lygiagrečiai dar zakristijonavo Kauno Aukštosios Panemunės bažnyčioje. Į seminariją A. Graužinis grįžo 1967 metais ir 1968 metų gegužės 22 dieną buvo įšventintas kunigu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija