2011 m. spalio 7 d.
Nr. 72
(1952)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Per atlaidus pašventino atstatytą kaimo kryžių

Klebonas kun. Remigijus Katilius
kalba prie atstatyto
Beinoravos kaimo kryžiaus

DAPŠIONIAI. Priešpaskutinį rugpjūčio sekmadienį Beinoravos bendruomenė pakvietė krašto žmones susiburti draugėn ir turiningai praleisti vieną paskutinių vasaros dienų, o progų tam sambūriui buvo net keletas.Viena jų – kasmetiniai tituliniai Dievo Apvaizdos atlaidai Dapšionių parapijos bažnyčioje. Gausiai susirinkę parapijiečiai ir svečiai dalyvavo Sidabravo klebono kun. Remigijaus Katiliaus aukojamose šv. Mišiose bei eucharistinėje procesijoje aplink bažnyčią. Po iškilmių bažnyčioje visi rinkosi Beinoravos kaimo centre. Čia vyko atstatyto kryžiaus pašventinimas ir Beinoravos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 425-ųjų metinių minėjimas. Šventę pradėjo kaimo jaunimo atstovai, jie skaitė eiles apie Tėvynę. Klebonas kun. R. Katilius kalbėjo apie kryžiaus simbolinę reikšmę, svarbą, jo globojančią, saugojančią galią, mūsų protėvių tradiciją statyti kryžius sodybose, pakelėse ir dažnai žmonių lankomose vietose. Jis pašventino 1901 metais pastatytą, sovietmečiu nugriautą, o dabar atstatytą kaimo kryžių, kuris buvo Didžiojo jubiliejaus atminčiai pagerbti, nes jį pastatė, kaip liudija užrašas, ant paminklo, kaimo „jaunieji broliai ir seserys“.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Tituliniai atlaidai

Gieda grigališkojo choralo
giesmininkai iš Klaipėdos

RIETAVAS. Rugsėjo 25-ąją, sekmadienį didingoje ir iškilioje, dar kunigaikščio Irenijaus Oginskio šeimos lėšomis 1853–1874 metais pastatytoje Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje įvyko tituliniai Šv. arkangelo Mykolo atlaidai.

Įprasta, kad šių atlaidų išvakarėse jau daug metų Rietavo Oginskio parke Rietavo savivaldybė organizuoja Mykolinių šventę. Šis lietuviškas tautines tradicijas turintis renginys įvyko ir šiemet, rugsėjo 24-ąją, šeštadienį. Renginys prasidėjo šventiniu Mykolinių mugės atidarymu, gražiausiai tvarkomų sklypų apžiūros-konkurso nugalėtojų apdovanojimu. Netrūko ir smagios muzikos, dainų. Koncertavo Plungės, Telšių, Rietavo pučiamieji orkestrai, grupė „Rondo“ ir Donatas Montvydas. Vyko jaunimo pamėgta diskoteka... Sekmadienį iš pat ryto į Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią švęsti titulinių atlaidų rinkosi ne tik miestelėnai, bet ir aplinkinių parapijų tikintieji. Visus maloniai nuteikė šios bažnyčios klebono kun. Antano Gutkausko ir jo pagalbininkų – rėmėjų – žaliais vainikais, gėlėmis išdabinta bažnyčia. Atlaidų dienos Votyvos šv. Mišias aukojo klebonas kun. A. Gutkauskas. Homiliją pasakė atlaidus vedęs Viešvilės Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios klebonas kun. Kazys Žutautas. Po Votyvos vyko Švč. Sakramento adoracija. Dar gerokai prieš atlaidų Sumos šv. Mišias didžiulė Rietavo bažnyčia buvo sausakimša. Į šiuos atlaidus atvyko Rietavo savivaldybės vadovai. Buvo svečių net iš Latvijos. Taip pat buvo daug jaunimo. Iškilmingas Šv. arkangelo Mykolo atlaidų Sumos šv. Mišias aukojo Viešvilės klebonas kun. K. Žutautas. Jam talkino pulkas ministrantų ir adorančių, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos seminaristų. Giedojo Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčios „Schola Cantorum de Regina Pacis“ grigališkojo choralo giesmininkai, vadovaujami Vidmanto Budreckio. Pasak rietaviškių, šis, tarsi Dangaus angelų giedojimas, labai pamaldžiai ir itin dvasingai nuteikė atlaidų dalyvius. Kun. K. Žutautas, aukojęs atlaidų Sumos šv. Mišias, giliai įprasmino šiuos atlaidus, pasakęs dar vieną homiliją, susietą su arkangelu Mykolu. Įspūdingai atrodė atlaidų procesija aplink bažnyčią, į kurią gausiai įsiliejo Rietavo parapijos jaunimas, o minėti giesmininkai iš Klaipėdos ir šventoriuje mušamas didžiulis būgnas sudrebino visą Rietavo miestelį tarsi šv. arkangelo Mykolo balsas...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija