2011 m. spalio 14 d.
Nr. 74
(1954)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Europos vyskupų įsipareigojimai Naujajam evangelizavimui

Mindaugas BUIKA

Popiežiškosios naujojo
evangelizavimo tarybos
pirmininkas arkivyskupas
Rinas Fizikela pabrėžia
realių ir efektyvių
sielovadinių programų svarbą

Susitikimo Tiranoje bruožai

Pabrėžiant savo įsipareigojimą popiežiaus Benedikto XVI iškeltam Naujojo evangelizavimo uždaviniui, praėjusi Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) metinė asamblėja buvo susitelkusi   šios temos svarstymui. Susitikimas rugsėjo 29 – spalio 2 dienomis vyko Albanijos sostinėje Tiranoje, likus vieneriems metams iki 2012-ųjų spalį Vatikane rengiamo Vyskupų Sinodo, kurio tema: „Naujoji evangelizacija krikščioniškojo tikėjimo perdavimui“. Šventasis Tėvas, sveikindamas Tiranos susitikimą per Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Tarcizijaus Bertonės laišką, adresuotą CCEE pirmininkui Vengrijos kardinolui Peteriui Erdui, paragino Europos vyskupus „rodant misijinį ryžtą ieškoti naujų kelių evangelizavimui, ypač jaunųjų kartų tarnystėje“.


Dievui duokime pirmiau ir daugiau

Kun. Vytenis Vaškelis

Kiek dar ilgai mūsų Viešpačiui teks kęsti rafinuotą žmonių veidmainystę? Iš neapykantos ir pavydo kyla velniškas suktumas: fariziejai su erodininkais susimoko Jėzų pagauti kalbant „netiesą“ ir gauti pretekstą susidorojimui. Tačiau vargas žmogui, kuris išdrįsta spęsti pinkles Dievo Sūnui, nes jei jis sukyla prieš tiesą ir Dievą, tada pats sau kasa gilią duobę. Neįmanoma pakenkti Mesijui, kai Jis sako: „Dar neišmušė Mano kančios valanda“.   


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija