2011 m. lapkričio 18 d.
Nr. 83
(1963)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vysk. Romualdo Krikščiūno mirties metinių paminėjimas

Lapkričio 3-iosios rytą Kaune, mažojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, iškilmingomis šv. Mišiomis paminėtos Panevėžio emerito vyskupo Romualdo Krikščiūno pirmosios mirties metinės. Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras Jonas Ivanauskas, koncelebravo mons. Adolfas Grušas, prel. prof. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, kun. dr. Kęstutis Kėvalas, kan. prof. Robertas Pukenis, kun. dr. John Farrell Peternal ir Šv. Antano bažnyčios kun. Vitas Kaknevičius.

Prasmingą pamokslą pasakė kan. prof. Robertas Pukenis. Jis prisiminė ne datas, paženklinusias vyskupo Romualdo gyvenimą, o pažvelgė į vidinį portretą, kurį iš laiko atstumo galima objektyviau įvertinti. Vyskupas kilo iš inteligentiškos lietuviškos šeimos, iš kurios atsinešė kilmingą dvasią, visada išliko orus, tikras lietuvis. Buvo apdovanotas muzikiniais gabumais. Iki mirties išlaikė sugebėjimą žaibiškai, šmaikščiai, ne piktybiškai, bet draugiškai replikai. Profesorius pasidalijo prisiminimais apie asmeninį ryšį su vyskupu, jo patarimus, įspėjimus, palaikymą.

Baigdamas profesorius pasiūlė išleisti knygą apie vyskupą R. Krikščiūną , nes jo gyvenimas – tai paminklas motinai Bažnyčiai, Tėvynei. Ta pačia proga perskaitė vieną savo eilėraštį, dedikuotą vyskupui.

Po šv. Mišių vyskupas J. Ivanauskas kartu su kunigais pašventino vysk. R. Krikščiūno paminklą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija