2011 m. gruodžio 9 d.
Nr. 89
(1969)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Gamtos grožį – į vaiko sielą...

Koks nuostabus Dievo sukurtas pasaulis!.. Gražus jis savo harmonija, spalvų ir atspalvių varsomis, augmenijos bei gyvūnijos įvairove. O naktį pažvelgęs į dangaus skliautą išvysti žvaigždžių sietynus ir tarsi tas žvaigždeles ganantį visados tylų ir ramų Mėnulio ragą arba jo visą diską – pilnatį... O kokie nuostabūs saulėtekiai ir saulėlydžiai!.. Arba kai virš galvos pakibusį juodą debesį perskrodžia žaibas ir perkūno griausmas, o po to, virš gaivaus lietučio nuprausto beržynėlio visu savo ryškumu sušvyti laumės juosta – vaivorykštė... O kur dar ežerų, ežerėlių akys, per laukus, miškus, klonius vingiuojančių upių, upeliukų sidabriniai kaspinai, kalvų kalvelių, piliakalnių kupros...


Priekaištas

Ei, žmonės, kur jūs taip skubate, ko taip lekiate, lyg akis išdegę? A… jūs nešate gėles ant savo artimųjų kapų, jūs skubate jiems uždegti žvakelę, kad, sukalbėję maldelę, vėl bėgtumėte atgal, vėl skubėtumėte, bet kur dabar?.. Ar susimąstote bent vienas, kad ir jūsų gyvenimas greitai baigsis čia, kad jau kiti skubės nešini gėlėmis, kad jau kiti skubės uždegti jums žvakelę, ir taip be galo… Ar matote, kad visos kapinės paskendusios gėlių jūroje, ar matote, kad jos šviečia, kad tai šviečia mirusiųjų miestas? Matote! Gerai, kad matote, bet skubėdami ar matote, kad čia, patvoryje, kur palaidoti benamiai, tamsu, ar matote, kad čia nėra gėlių? Ne, to jūs nematote. Ir kam? Šiandien jūs laimingi, šiandien turite viską, kas žmogui reikalinga, bet ar tikrai? Ar esate užtikrinti, kad jūsų neištiks toks pat likimas kaip tų, kurie čia, patvoryje, guli, guli visų pamiršti, niekieno nelankomi… Gal ir jie kažkada skubėjo pro čia, skubėjo net nesusimąstydami, kad gyvenimas yra žiaurus, ne tik žiaurus, bet ir be galo trumpas. Susimąstykite, sustokite nors minutėlei. Jeigu nenorite uždegti jiems žvakelės, nors sukalbėkite maldą. Kadjūs žinotumėte, kaip jiems tai reikalinga, kaip jie laukia jūsų maldų, tikrai nebūtumėte abejingi… Juk ir jie kažkada turėjo namus, buvo jauni, stiprūs, juos mylėjo ir gerbė. Pagalvokite, pamąstykite. Dabar jūs esate jauni, gerbiami, bet ar turite atjautą kitiems, ar turite atjautą tiems, kurie čia guli? Vargu, tikrai vargu… Dauguma apie tai net nesusimąstote…


Kaip sumažinti vagysčių skaičių

Niežti vis labiau, bet į pirtį nesiruošiame, nors parazitų nemažėja. Apsivalymo galimybės priklauso nuo politinės santvarkos šalyje. Dabartinės santvarkos veiksmingumas ypač sąlygotas. Kiekvienai santvarkai visuomenė turi pribręsti. Santvarkas, pradedant pirmykšte bendruomene, galima vertinti kaip mokymosi pakopas. Yra tokių gabių vaikų, kad jie vietoj pradžios mokyklos gali iš karto eiti į aukštąją. Taip pat ir su tautomis bei valstybėmis. Demokratija yra gana aukšta mokymosi pakopa. Bet joje nėra ką veikti sutrikusiam intelektui. Sovietizmas Rytų Europos šalyse sumažino pasirengimą demokratijai. Daugeliui gyventojų mieliau tiktų pradžios mokykla su vieninteliu mokytoju. O JAV ir Vakarų Europa tiesiog už sprando paėmusios traukia visas šalis į demokratiją, nors daugelis jų ir pradžios mokyklos kaip reikiant neišėję.


Įvertinkime vertybes

Labai norisi, kad katalikų laikraštis rašytų ir kultūros klausimais, aptartų, kas padeda tautai tobulėti. Esu susirūpinusi mūsų, kauniečių, abejingumu Romuvos kino teatrui, vieninteliam išlikusiam iš tarpukario laikų. Neseniai, po ilgos pertraukos, čia savaitgaliais pradėti rodyti filmai – geri, nekomerciniai. Pastaruoju metu rodomi trys filmai apie karius. Kai norėjau pažiūrėti vieną iš rodomų filmų, labai nustebau, neatėjo nė vienas žiūrovas, nors apie filmų rodymą skelbiama „Kauno dienoje“, o taip pat moksleiviams, senjorams, neįgaliems buvo skelbiama didesnė nuolaida. Mėginau patekti į kitą filmą „Devintojo legiono erelis“. Deja, dėl žiūrovų nebuvimo neįvyko seansas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija