2011 m. gruodžio 23 d.
Nr. 93
(1973)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Gelbėtojas ateina!

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Viešpaties angelas Betliejaus piemenims ir visiems geros valios žmonėms paskelbė džiaugsmingą žinią: „Nebijokite! Štai aš jums skelbiu didį džiaugsmą. Šiandien jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2, 11).

Kristaus Gimimo šventės proga sveikinu kunigus, diakonus, Dievui gyvenimą pašventusius brolius bei seseris ir visus pasauliečius, linkėdamas palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio pavyzdžiu leisti Kristaus Evangelijai nušviesti visą jūsų gyvenimą, kad jis būtų pilnas teisumo bei gerumo darbų, linkėdamas būti drąsiais Kristaus liudytojais kasdienybėje, o ypač ten, kur Evangelijos šviesą bandoma išstumti iš visuomenės gyvenimo.


Dieviškasis Kūdikėlis kviečia ir mus pasijusti Dievo vaikais

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Brangieji,

Advento metą, Kristaus gimimo laukimą, kai saulė vos tepakyla ir tamsa užvaldo dienas, bandome prašviesinti degdami žvakeles ir įžiebdami papuoštų eglučių lemputes. Šviesią nuotaiką tikimės sukurti kvapniais imbieriniais meduoliais, bent mažomis dovanėlėmis, blizgančiais pasveikinimais. Tačiau čia pat nepamirštame pasiskųsti, padejuoti, koks sunkus gyvenimas, kaip nesiseka sutaupyti šventėms, kokia prasta politika. Taip padauginame niūrumo, pasėjame nusivylimą ir tampa nelengva prisiartinti prie mūsų Išganytojo prakartėlės su šviesos ir džiaugsmo nuskaistinta širdimi.


Kantrus Viešpaties atėjimo laukimas

Mindaugas BUIKA

„Kad kiekvienas būtume šviesa
tiems, kurie šalia mūsų“, –
linkėjo Šventasis Tėvas

Prieškalėdinis Popiežiaus susitikimas su studentais

Popiežiui Benediktui XVI pastaruoju metu ypač rūpinantis jaunimo krikščionišku ugdymu, artėjančios Jėzaus Gimimo šventės proga siūlome susipažinti su Šventojo Tėvo mintimis jo Advento susitikimo su Romos studentais metu. Čia jis kalbėjo apie Kalėdų laukimo ir celebravimo prasmę. Gruodžio 15 dieną Šv. Petro bazilikoje vykusiame susitikime, kuriame taip pat buvo kalbėta Mišparų malda, dalyvavo jaunimo atstovai iš visos Italijos, taip pat užsieniečiai studentai, lankantys Romoje esančius pasaulietinius universitetus. Kasmet vykstantį tradicinį prieškalėdinį popiežiaus Benedikto XVI pasimatymą su studentais vėl organizavo Romos vyskupijos akademinės sielovados tarnyba. Ją prieš du dešimtmečius įkūrė palaimintasis Jonas Paulius II, paskyrė kiekvienai aukštajai mokyklai – valstybinei ir privačiai – kapelioną.


Kalėdų dovana

Kun. Vytenis Vaškelis

Vienas gražiausių palaimintojo Jurgio Matulaičio knygos „Užrašai“ posakių yra šis: „Palaimintas žmogus, kuris išmoksta, kiek atitrūkdamas nuo darbų ir rūpesčių, prie Dievo kilti ir Dievuje ilsėtis“. Manau, kad šie jo žodžiai galėtų tapti mūsų vidinio gyvenimo nuolatinio atnaujinimo tikslu ir šūkiu (ne tik 2012- aisiais – pal. Jurgio Matulaičio minėjimo metais). Juk pats Jėzus Kristus dėl to ir gimė Betliejuje, idant taip priartintų mus prie Dievo ir išmokytų visiškai Juo pasitikint ramiai ilsėtis Jame, kad svarbesnio kito tikslo, kuris išreikštų tobulą Jo valią, ir su ryškiausiu žiburiu nerasime.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija