2011 m. gruodžio 23 d.
Nr. 93
(1973)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona

 

Šiame numeryje:

Paminėtos J. Vitkaus-
Kazimieraičio
110-osios
gimimo metinės

Tytuvėnus laimina
šv. Juozapas

Vaikai gamino
prakartėlę

Sukvietė skaitymai

Krikščioniško
atsinaujinimo
savaitgalis

Iškilus kunigas

Kantrus Viešpaties atėjimo laukimas

Mindaugas BUIKA

„Kad kiekvienas būtume šviesa
tiems, kurie šalia mūsų“, –
linkėjo Šventasis Tėvas

Prieškalėdinis Popiežiaus susitikimas su studentais

Popiežiui Benediktui XVI pastaruoju metu ypač rūpinantis jaunimo krikščionišku ugdymu, artėjančios Jėzaus Gimimo šventės proga siūlome susipažinti su Šventojo Tėvo mintimis jo Advento susitikimo su Romos studentais metu. Čia jis kalbėjo apie Kalėdų laukimo ir celebravimo prasmę. Gruodžio 15 dieną Šv. Petro bazilikoje vykusiame susitikime, kuriame taip pat buvo kalbėta Mišparų malda, dalyvavo jaunimo atstovai iš visos Italijos, taip pat užsieniečiai studentai, lankantys Romoje esančius pasaulietinius universitetus. Kasmet vykstantį tradicinį prieškalėdinį popiežiaus Benedikto XVI pasimatymą su studentais vėl organizavo Romos vyskupijos akademinės sielovados tarnyba. Ją prieš du dešimtmečius įkūrė palaimintasis Jonas Paulius II, paskyrė kiekvienai aukštajai mokyklai – valstybinei ir privačiai – kapelioną.


Dieviškasis Kūdikėlis kviečia ir mus pasijusti Dievo vaikais

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Brangieji,

Advento metą, Kristaus gimimo laukimą, kai saulė vos tepakyla ir tamsa užvaldo dienas, bandome prašviesinti degdami žvakeles ir įžiebdami papuoštų eglučių lemputes. Šviesią nuotaiką tikimės sukurti kvapniais imbieriniais meduoliais, bent mažomis dovanėlėmis, blizgančiais pasveikinimais. Tačiau čia pat nepamirštame pasiskųsti, padejuoti, koks sunkus gyvenimas, kaip nesiseka sutaupyti šventėms, kokia prasta politika. Taip padauginame niūrumo, pasėjame nusivylimą ir tampa nelengva prisiartinti prie mūsų Išganytojo prakartėlės su šviesos ir džiaugsmo nuskaistinta širdimi.


Gelbėtojas ateina!

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Viešpaties angelas Betliejaus piemenims ir visiems geros valios žmonėms paskelbė džiaugsmingą žinią: „Nebijokite! Štai aš jums skelbiu didį džiaugsmą. Šiandien jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2, 11).

Kristaus Gimimo šventės proga sveikinu kunigus, diakonus, Dievui gyvenimą pašventusius brolius bei seseris ir visus pasauliečius, linkėdamas palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio pavyzdžiu leisti Kristaus Evangelijai nušviesti visą jūsų gyvenimą, kad jis būtų pilnas teisumo bei gerumo darbų, linkėdamas būti drąsiais Kristaus liudytojais kasdienybėje, o ypač ten, kur Evangelijos šviesą bandoma išstumti iš visuomenės gyvenimo.


Kalėdų dovana

Kun. Vytenis Vaškelis

Vienas gražiausių palaimintojo Jurgio Matulaičio knygos „Užrašai“ posakių yra šis: „Palaimintas žmogus, kuris išmoksta, kiek atitrūkdamas nuo darbų ir rūpesčių, prie Dievo kilti ir Dievuje ilsėtis“. Manau, kad šie jo žodžiai galėtų tapti mūsų vidinio gyvenimo nuolatinio atnaujinimo tikslu ir šūkiu (ne tik 2012- aisiais – pal. Jurgio Matulaičio minėjimo metais). Juk pats Jėzus Kristus dėl to ir gimė Betliejuje, idant taip priartintų mus prie Dievo ir išmokytų visiškai Juo pasitikint ramiai ilsėtis Jame, kad svarbesnio kito tikslo, kuris išreikštų tobulą Jo valią, ir su ryškiausiu žiburiu nerasime.


Reikia skubėti daryti gerus darbus

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Ričardo Šaknio nuotrauka

Į „XXI amžiaus“ klausimus atsako Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Kauno arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS

 

Pirmiausia norėtųsi išgirsti Jūsų nuomonę apie Dievo Gailestingumo metų šventimą. Kokie Jums atrodo buvo šie metai, kurie susiję ir su popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija. Palaimintuoju jis paskelbtas kaip tik Dievo Gailestingumo sekmadienį.


Žmonių gyvybės ir interesai

Romas BACEVIČIUS

Fotografijų parodoje Paminklinėje
Prisikėlimo bažnyčioje –
kun. Hermanas Šulcas

Lietuvoje daug kartų esame girdėję apie tai, kad Afrikos centre, Ruandoje, kuri triskart mažesnė už Lietuvą, bet turi triskart daugiau gyventojų, jau 34-erius metus darbuojasi žemaitės ir vokiečio sūnus saleziečių vienuolis kun. Hermanas Šulcas. Saleziečių paskirtas į šią šalį jis išvydo nepaprastai vargingai gyvenančius žmones. Dauguma jų turi mažytį iš molio drėbtą ir bananų ar kitokiais lapais dengtą namuką ir šiek tiek žemės, kuri yra pragyvenimo šaltinis. Vandens žmonės eina pasisemti prie ežero ar šaltinio – dažnam tenka leistis nuo kalno siaurais, lietaus išplautais takeliais, o prisisėmus plastikines talpas tuo pačiu kalnu atgal kilti į viršų. Kunigas Hermanas, atvykęs į Ruandą, suprato, kad jei nori šiems žmonėms kalbėti apie Dievą, pirmiausia turi jiems padėti gyventi ir išgyventi. Taip jis pradėjo organizuoti jaunimo stovyklas, vaikščiodavo lankydamas paprastus žmones ir pažino krašto papročius bei gyventojų mąstyseną. Geravalių rėmėjų iš Vokietijos, Italijos ir kitų šalių padedamas, maždaug už 60 km nuo sostinės Kigalio kun. H. Šulcas įkūrė Jaunimo sodybą, kurioje apgyvendino apie pusantro šimto vaikų. Pastatė gimnaziją, įrengė vandens gręžinį, kad žmonės turėtų švaraus vandens. Dauguma čia įsikūrusių vaikų – našlaičiai, todėl kunigas jiems yra ir tėvas, ir motina, ir artimiausias žmogus. Sodybą pradėta kurti 1982 metais valdžios skirtame tuščiame sklype, kuriame augo tik trys medžiai. Į sodybą priimdavo jau paaugusius, dirbti galinčius berniukus. Ji plėtėsi iki 1994 metų, kai Ruandoje įvyko siaubinga tragedija – vakariečiams dirbtinai sukiršinus hutų ir tutsių gentis, per šimtą dienų buvo išžudyta apie 1 mln. žmonių. Šio genocido pasekmės buvo liūdnos ir kunigo globojamiems vaikams – iš 120 sodyboje gyvenusių gyvų liko tik 12. Viskas buvo suniokota, išvogta. Tik per stebuklą gyvas likęs kunigas nepaliko likusiųjų gyvų, nes šie vaikai nieko daugiau neturėjo – tik jį. Pamažu Jaunimo sodyba buvo atstatoma. Čia namus bei Dievo meilę randa berniukai ir mergaitės. Kun. H. Šulcas įkūrė Aukštesniąją amatų mokyklą. Kadangi visas mokslas šalyje mokamas, kunigas visame pasaulyje ieško rėmėjų, kurie galėtų padėti išleisti vaikus į mokslus. Taip jo dėka mokytis gali daugiau kaip 800 vaikų. Pakanka 70 litų per mėnesį, kad vaikas galėtų lankyti mokyklą. Kun. H. Šulcas yra ir Ruandoje gyvenančių vokiškai kalbančių žmonių kapelionas, todėl daug paramos gauna iš Vokietijos. Tačiau reikia rūpintis ne vien vaikais, bet ir visais sergančiais žmonėmis, nes ten visos medicininės paslaugos yra mokamos. Kas neturi pinigų ir suserga, miršta. Kunigas kasmet atveža ir kaimuose išdalija vaistų už kelis šimtus tūkstančių eurų.


Iki kiek suskaičiuoja politikai?

Linas ŠALNA

Ši ir praėjusioji savaitė Seime buvo įtemptos. O gal tik vaidinta kaip įtempto siužeto pjesėje. Valdančioji koalicija, atrodė, braškėjo per visas siūles, rodėsi, tuoj pat truks, išsilakstys, susikurs nauja koalicija ir... Tačiau taip tik atrodė. Liberalų spyriojimasis prieš konservatorius baigėsi dideliu šnipštu. Premjeras apie valdančiosios koalicijos silpnėjimą sakė: „Kur jūs matote koalicijos silpnėjimą? Jo nėra. Tik liberalai, kaip jau įprasta, truputį patriukšmauja, bet tas nieko nekeičia“. Tiesa, triukšmaujantys liberalai kai ką išsireikalavo – buvo padidintas pervedimas į pensijų fondus iš „Sodros“, nepriimtas konservatorių siūlymas apmokestinti indėlių palūkanas, sujaukti vadinamieji prabangos mokesčiai vien tam, kad būtų „atstatytos“ pavogtosios pensijos, beje, valstybės apdraustos, o vis vien valstybės pavogtos. Atrodo, negrįžtamai.


Norintieji pasigerinti alkoholio ar tabako verslo sąlygas galite kreiptis į Seimą

Dr. Aurelijus Veryga

Baigėsi dar viena su alkoholio kontrole susijusi įstatymų leidybos epopėja Lietuvoje. Šiandien Prezidentė paneigė savo pačios per metinį pranešimą Seime duotą pažadą nenuolaidžiauti asmeninių interesų siekiančioms alkoholio verslo grupėms ir pasirašė Alkoholio kontrolės įstatymo pataisą, kuria buvo atšauktas praėjusios kadencijos Seimo priimtas sprendimas nuo 2012 metų uždrausti alkoholinių gėrimų reklamą. Simboliška, kad apie šį Prezidentės sprendimą sužinojau fakso aparate pradingus paskutiniam į prezidentūrą siunčiamo prašymo vetuoti pasirašiusių daugiau kaip 250 nevyriausybinių organizacijų sąrašo lapui. Nevyriausybinių organizacijų prašymas, Nacionalinės sveikatos tarybos nuomonė ir tarptautinių ekspertų paraginimai nesudomino ir Prezidentės. Nesinori nei teisti, nei kaltinti, nes Seimas ją pamokė tą pačią dieną, kai buvo paskelbta apie pasirašytą įstatymą. D. Grybauskaitės teigimu, nereikia draudimų, reikia kompleksinių priemonių, mažinančių alkoholinių gėrimų prieinamumą nepilnamečiams. Tačiau vos sužinoję apie Prezidentės sprendimą Seimo nariai plenariniame posėdyje atmetė siūlymus didinti legalaus alkoholio įsigijimo amžių iki 21 metų, steigti specializuotas alkoholio parduotuves ir drausti paslėptą reklamą. Visos šios priemonės, kaip ir reklamos draudimas, buvo skirtos būtent vaikams. Kaip ir prognozavau, D. Grybauskaitei pasirašius reklamos draudimo atšaukimą, nereikalingu tapo ir įstatymo pataisų paketas, nes dingo poreikis pasirodyti geriems. Už gautus iš alkoholio pramonės pinigus atidirbta, niekam nebereikia įrodinėti, kad būtinos kompleksinės priemonės, o ne alkoholio reklamos.  Ką gi, Jūsų Ekselencija, dabar ir Jūs būsite atsakinga už mūsų vaikų likimą. Be to, įdomu, kokių mistinių „kompleksinių alkoholio vartojimo mažinimo priemonių“ bus imtasi.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija