2011 m. gruodžio 23 d.
Nr. 93
(1973)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Paminėtos J. Vitkaus-Kazimieraičio 110-osios gimimo metinės

Gruodžio 10 dieną Kauno įgulos karininkų ramovėje buvo paminėtos Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininko ir vieno iš pokario rezistencijos vadų, pulkininko Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 110-osios gimimo metinės. Praėjusią vasarą Žaliamiškyje, Dzūkijos krašto pakraštyje, kur susirėmimuose su sovietine kariuomene žuvo šis žymus Pietų Lietuvos partizanų vadas, buvo minimos 65-osios jo žūties metinės. Renginį organizavo Lietuvos krašto apsaugos ministerija ir J. Vitkaus-Kazimieraičio palikuonys – vaikai ir vaikaičiai. Dalyvavo gausus būrys Kazimieraičio giminių, krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, kai kurie Seimo nariai,  Lietuvos kariuomenės atstovai, Inžinerijos bataliono, kuriam suteiktas J. Vitkaus-Kazimieraičio vardas, kariai, buvę Kazimieraičio bendražygiai, kurių gretos nenumaldomai mažėja, kiti svečiai. Prisiminimais apie savo senelį – meile Tėvynei ir žmonėms, dorumu, sąžiningumu, darbštumu pasižymėjusį Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės mylėtoją – pasidalijo vaikaitis, Kauno krašto ortopedų traumatologų mokslinės draugijos prezidentas, doc. dr. Linas Vitkus. Provaikaitės Marija ir Rūta senelio atminimui atliko partizanams skirtą dainą.


Iškilus kunigas

Kanauninkas Petras Našlėnas-Kerbelis

Šiemet gruodžio 13 dieną buvusiam Plungės dekanui kanauninkui Petrui Našlėnui-Kerbeliui būtų sukakę 95 metai. Tai buvo nuostabus kunigas, patriotas, kuris visa siela ir širdimi mylėjo parapijiečius, vargšus ir jaunimą, didelis Sąjūdžio rėmėjas. Nepaprastai kunigą mylėjo jaunimas ir šiandiena jo dėka Lietuva turi daug gerų kunigų ir vienuolių.

Kan. P. Našlėnas-Kerbelis gimė 1916 m. gruodžio 13 dieną Ukmergės apskrityje Deltuvos valsčiuje. Mokėsi Kurėnų pradžios mokykloje, Ukmergės amatų mokykloje. 1934 metais įstojo į Ukmergės gimnazijos ketvirtą klasę, 1938 metais tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1942 metais įstojo į Žemės ūkio akademiją (ŽŪA), kurios nebaigęs įstojo į Kauno kunigų seminariją. Po dvejų studijų metų buvo iš seminarijos kartu su A. Svarinsku ir J. Čepėnu atleisti. Vėl tęsė mokslus ŽŪA, bet būdamas paskutiniame kurse buvo suimtas ir nuteistas 8 metams už ryšius su Lietuvos partizanais. 1956 metais, grįžęs iš lagerio, stojo į Kauno kunigų seminariją, kurioje tesimokė pusantrų metų, nes atsisakė bendrauti su sovietiniu saugumu ir buvo pašalintas. Jis apsigyveno Kulautuvoje, dirbo zakristijonu ir privačiai laikė seminarijos egzaminus. 1961 metais baigė visą kursą ir tais metais Lentvaryje kunigo V. Aliulio bute vyskupas V. Sladkevičius jam slapta suteikė diakono šventimus. 1961 metų rugpjūčio 2 dieną Onuškyje slapta vyskupas V. Sladkevičius suteikė kunigystės šventimus. Kunigas 25 metus ištikimai rizikuodamas keliavo po Lietuvą, kaip pogrindininkas vedė rekolekcijas, konferencijas jaunimui, klierikams bei vienuolėms, talkino parapijų kunigams.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija