2011 m. gruodžio 23 d.
Nr. 93
(1973)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Adventinė popietė parapijos namuose

Priekyje (iš kairės):
savivaldybės tarybos narys
Antanas Damulis, Šilalės „Caritas“
reikalų vedėja Jadvyga Romienė,
klebonas dekanas kanauninkas
dr. Algis Genutis, meras
Jonas Gudauskas, socialinės
paramos skyriaus
vedėja Danguolė Račkauskienė

ŠILALĖ. Parapijos „Caritas“, kuruojamas Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebono Šilalės dekano kan. dr. Algio Genučio, sumaniai vadovaujant reikalų vedėjai Jadvygai Romienei, gruodžio 9-ąją tikintiesiems suorganizavo adventinę popietę „Užgimsiančio Kūdikėlio Jėzaus belaukiant...“, kuri įvyko Šilalės parapijos namuose. Atvyko nemaža dalis vyresnio amžiaus tikinčiųjų bei gražus būrelis jaunimo. Joje dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės atstovai drauge su meru Jonu Gudausku, taip pat Šilalės parapijos kunigai Justinas Palubinskas ir Mindaugas Alekna.


Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Pagerbė eremitą

Kun. dr. Gediminas Jankūnas (dešinėje)
ir eremitas Patrikas Kergozienas

VAJASIŠKIS. Spalio 30 dieną parapijietis prancūzas Patrikas Kergozienas atšventė savo penkiasdešimtmetį. Pasveikinti jubiliato į Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią susirinko daug žmonių. Nieko nuostabaus – kas iš mūsų nežino, nepažįsta vienintelio Lietuvoje eremito Patriko? Vajasiškyje jį visi myli ir gerbia. O šį kartą taip sutapo, kad Patrikui dviguba šventė – jubiliejų įprasmino jo vienuoliškų įžadų atnaujinimo iškilmė. Kartu šventė ir parapijai, kurios dvasią labai palaiko Patriko malda.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija