2012 m. kovo 2 d.    
Nr. 9
(1984)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Kronika

Amerikietė rašo apie lietuvių tremtį

Livija Šiugždienė

Patriotinių ir pilietinių knygų
konkurso nugalėtoja lietuvių kilmės
amerikietė rašytoja Rūta Šepetys
Alfredo Pliadžio (KAM) nuotraukos

Nors manoma, kad praėjusį savaitgalį vykusi Vilniaus knygų mugė sutraukė beveik tiek pat lankytojų, kaip ir pernai (tada ją aplankė beveik 62 tūkst. žmonių), tačiau atrodo, kad šiemet ji neturėjo tokio pasisekimo. Knygų mugėje šiemet lankėsi lietuvių kilmės amerikietė rašytoja Rūta Šepetys, vyko apie 300 įvairių renginių: knygų pristatymai, susitikimai su autoriais, diskusijos, filmų peržiūros, apdovanojimai, koncertai.


Išnašos

Išplautos ribos ir niekšybės valdoma minia

Apie Loretos Jastramskienės romaną „Juokingos moters agapė“

Romas Gudaitis

Vasario 25 dieną Vilniaus knygų
mugėje romano „Juokingos moters
agapė“ pristatymo renginyje
dalyvavo ir knygą pristatė
rašytojas, Kovo 11-osios
Nepriklausomybės Akto signataras
Romas Gudaitis ir leidėjas
Vilius Gužauskis („Homo liber“),
centre – autorė Loreta Jastramskienė
Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

Sveikindamas Loretą Jastramskienę, parašiusią aktualų psichologinį romaną apie meilę ir laiką, pradedu nuo prisipažinimo, kad absoliučiai netikiu madingais gražbyliavimais apie tekstą ir jo interpretacijas (tekstas juk tiktai leidybinė arba kaip dabar įprasta – kompiuterinė sąvoka). Skeptiškai žiūriu ir į literatūros skirstymą – į vyrų ir moterų literatūrą bei su tuo susijusias diskusijų audras vandens stiklinėje. Svarbiausia man – ar į rankas pakliuvo tikras literatūros kūrinys, išjaustas, iškentėtas, ar jame aš atrandu tai, ką autorius myli, dėl ko išgyvena ir ko neapkenčia. Autorė sukūrė įtikinamą Paulės ir Edgaro meilės istoriją, tai – svarbiausia. Pasidžiaukime šiuo reikšmingu faktu ir ne vien knygų mugės proga! Tikrų talentų keliai į literatūrą skirtingi, ir niekados nebus perdaug džiaugsmo dėl savito, originalaus žvilgsnio į pasaulį! Be to, įsivaizduokime, jog žurnalistė Paulė – dabar tarpe mūsų, šelmiškai stebi, ką čia mes apie ją postringaujame, kokie tie mūsų literatūrologiniai minties viražai, koks abc elementarumas ir tučtuojau kyštels panosėn mikrofoną dėl interviu, kuris sukels pasibaisėjimą dėl nusišnekėjimo rimtoje diskusijoje.


Atmintis

Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis

Laiškai 1982–2002 metais

(Tęsinys. Pradžia 2011 m. nr. 88, 90, 92, 94)

Mano B. Brazdžioniui nusiųstoji
nuotrauka (iš kairės): Sigitas
Geda, Judita Vaičiūnaitė, Juozas
Aputis, Henrikas Čigriejus,
Jonas Juškaitis. Antroje eilėje –
Marcelijus Martinaitis, Albertas
Zalatorius, Kęstutis Nastopla

Didžiai gerbiamas,

berašant atsakymą į vieną Jūsų laišką, štai atėjo ir kitas.

Džiaugiuosi atsiųsta nuotrauka ir tariu širdingą ačiū. Lyg mano mintis atspėjot: dažnai pagalvodavau – o kad taip dabar pamačius Vytę Nemunėlį!

Pasiunčiu ir Jums nuotrauką – 1981 m. žiemą rašytojų suvažiavime fotografas užtiko besišnekučiuojančius čia mus, išrikiavęs ir nupaveikslavo. Visi, čia susistoję, – mano kartos, Vytės Nemunėlio skaitytojai, du kiek jaunesni, bet Vytę Nemunėlį gerai žino ir mini gražiai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija