2012 m. balandžio 20 d.    
Nr. 16
(1991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Pirmosios Šv. Velykos

Parapijiečiai Šv. Velykų pamaldose

Klebonas kun. Marius Rudzinskas
dalija Šv. Komuniją

MARIJAMPOLĖ. Šv. Velykų rytas išaušo gana vėsus, kai kur krito žiemą primenančios snaigės, tačiau Marijampolės Palaimintojo Jono Pauliaus II parapijos tikinčiųjų tai neišgąsdino. Gausus būrys parapijiečių rinkosi į „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos salę dalyvauti Šv. Velykų liturgijoje. Parapijos klebonas kun. Marius Rudzinskas, sveikindamas su Kristaus Prisikėlimo švente, džiaugėsi tikinčiųjų dalyvavimu Didžiosios savaitės Tridienio pamaldose, kvietė taip gausiai dalyvauti kiekvieną sekmadienį aukojamose šv. Mišiose. Klebonas perskaitė Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos velykinį laišką.

Po šv. Mišių parapijiečiai neskubėjo namo, sveikino vieni kitus su Šv. Velykomis, dalinosi Didžiojo Tridienio išgyvenimais. Klebono sveikinimų palydėti nešėsi savo širdyje Kristaus ramybės dalelę savo namiškiams, negalėjusiems dalyvauti pamaldose.

Palaimintojo Jono Pauliaus parapija Marijampolėje buvo įkurta 2011 m. liepos 7 d. Vilkaviškio vyskupo R. Norvilos dekretu, atsižvelgus į Marijampolės miesto Mokolų mikrorajono ir Marijampolės savivaldybės Mokolų bei aplinkinių kaimų gyventojų prašymus. Bažnyčios pastato parapija kol kas neturi, tačiau jau susibūrė aktyviai į liturgiją įsijungianti bendruomenė: ministrantų būrelis, puikus choras, katechetai ir tikybos mokytojai, veikia parapijos „Caritas“ skyrius, vykdoma vaikų ir tėvelių katechezė, formuojamos pirmosios tradicijos švenčiant krikščioniškas šventes.

Aušra Adomavičiūtė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija