2012 m. balandžio 20 d.    
Nr. 16
(1991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

85-mečio Popiežiaus darbai

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas su savo vyresniuoju
broliu prelatu Georgu Ratcingeriu,
su kuriuo kartu 1951 metais
priėmė kunigystės šventimus

Ganytojiškos tarnystės pilnatvė

Įvairiais atžvilgiais buvo paminėtas popiežiaus Benedikto XVI jubiliejinis 85-asis gimtadienis, prisimenant ir jo intensyvią darbotvarkę bei puikiai „vokiškai“ sutvarkytą kasdienio gyvenimo buitį, įgalinančią vaisingai darbuotis tokiame garbingame amžiuje. Iš tikrųjų 1927 m. balandžio 16 dieną Vokietijos katalikiškajame Bavarijos regione gimęs Šventasis Tėvas (Jozefas Ratcingeris) yra seniausias apaštalo šv. Petro įpėdinis pastarųjų šimto metų laikotarpiu ir šeštasis pagal amžių visoje Bažnyčios istorijoje (tiksliau, nuo 1400 metų, nes anksčiau tokie tikslūs duomenys nebuvo fiksuojami). Taigi už Benediktą XVI senesni buvo popiežiai Inocentas XII, Pijus XII (abu jie mirė būdami 85-erių), Klemensas X (86), Klemensas XII (87) ir Leonas XIII, kuris ėjo Katalikų Bažnyčios vyriausiojo ganytojo tarnystę iki 93 metų.


Įsišaknyti nedūžtančioje Prisikėlimo viltyje

Kun. Vytenis Vaškelis

Jei tik vieną minutę įsivaizduotume, jog Jėzus po mirties nebūtų trečią dieną prisikėlęs, o Jo negyvą kūną žydų moterys būtų atradusios kape gulintį ir įvyniotą į drobules, tuomet nebūtų ką veikti pasirodžiusiems angelams, nes jų neaiškų šnabždesį būtų nustelbusi gausi ir triukšminga perdėm savimi besididžiuojanti bedievių eisena, kurios priešakyje ant milžiniškos vėliavos audeklo būtų daugelio matomas neįprastas užrašas: Nebuvo jokio Kristaus prisikėlimo, todėl darykime ką tik norime!


Konstantinopolio patriarcho sveikinimas stačiatikių Velykų proga

Viso pasaulio tikintieji stačiatikiai sekmadienį iškilmingomis naktinėmis pamaldomis sutiko pagrindinę krikščionių šventę – Velykas. Rusijoje pagrindinės Velykų pamaldos šią naktį, kaip įprasta, vyko sostinės Kristaus Išganytojo šventovėje. Čia Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Kirilas vadovavo Kryžiaus kelio procesijai, Velykų ankstyvosioms mišioms ir Liturgijai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija