2012 m. balandžio 20 d.    
Nr. 16
(1991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Konstantinopolio patriarcho sveikinimas stačiatikių Velykų proga

Viso pasaulio tikintieji stačiatikiai sekmadienį iškilmingomis naktinėmis pamaldomis sutiko pagrindinę krikščionių šventę – Velykas. Rusijoje pagrindinės Velykų pamaldos šią naktį, kaip įprasta, vyko sostinės Kristaus Išganytojo šventovėje. Čia Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Kirilas vadovavo Kryžiaus kelio procesijai, Velykų ankstyvosioms mišioms ir Liturgijai.

Pirmą kartą džiaugsminga žinia – Kristus prisikėlė – yra skelbiama naktį per Kristaus kelio procesiją. Po pamaldų tikintieji sveikina vienas kitą, sušukdami „Kristus prisikėlė!“, tris kartus pasibučiuoja, pasikeičia velykiniais kiaušiniais ir dovanomis. Dauguma Vakarų krikščionių – katalikų ir protestantų Kristaus prisikėlimą šventė prieš savaitę.

Pagal senąjį Julijaus kalendorių Velykos ateina vėliau. Šio kalendoriaus laikosi rusų, gruzinų, bulgarų, serbų, graikų ir kitos Stačiatikių Bažnyčios, taip pat armėnų Šv. Grigaliaus Bažnyčia, koptų, Etiopijos ir kai kurios kitos Rytų Krikščionių Bažnyčios.

Stačiatikių Kristaus prisikėlimo šventės proga Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I paskelbė sveikinimo laišką. Jame Patriarchas rašo, kad mūsų Viešpats Jėzus Kristus atėjo į pasaulį idant mes turėtume gyvenimo apsčiai. Būtų didelė klaida tikėti, jog gerovė kyla iš tarpusavio kovos. Norėdamos išgyventi, vienos tautos neturi naikinti kitų. Norintiems patogiai gyventi žmonėms nėra jokio reikalo sunaikinti apsiginti negalinčiųjų. Kristus mums visiems atnešė žemišką ir dangišką gyvenimą. Jis prisikėlė visiems tiems, kurie nori sekti Kristų jo prisikėlimo keliu. Patriarchas taip pat pabrėžė, kad visi tie, kurie tikėdami ar norėdami palengvinti sau gyvenimą tiesiogiai ar netiesiogiai skleidžia mirtį, save pasmerkia amžinai mirčiai. Anot patriarcho Baltramiejaus I, nuo Kristaus atitolęs pasaulis stengiasi kaupti turtus, nes į juos sudeda visas savo gyvenimo viltis. Žmogus klysta manydamas, jog kaupdamas turtą prailgina savo gyvenimą, bet jis tik atima iš kitų galimybę išgyventi. Gyvenimą galimą pelnyti tik tikėjimu Kristumi. Toliau Patriarchas savo laiške rašo, kad Bažnyčios patirtis mums liudija, jog visi, susijungę su Kristumi, gyvena ir po mirties. Nėra prasmės ieškoti mitologinio „gyvybės vandens“. Nemirtingumas egzistuoja Kristuje ir per jį visiems yra siūlomas. Visi, kas tiki Kristumi, išpažįsta mirusiųjų prisikėlimą ir yra pakrikštyti jo mirtyje, prisikelia su juo ir gyvena amžiną gyvenimą. Todėl tikintieji nebijo mirties. Mūsų jėga slypi ne mūsų egzistencijos nepažeidžiamume, bet Kristaus prisikėlime.

Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I savo laišką tikintiesiems užbaigia kvietimu sekti Kristumi ir skelbti Jo prisikėlimą visiems tai ignoruojantiems žmonėms, kad ir jie, įtikėdami ir sekdami Jėzumi, galėtų dalyvauti Jo prisikėlime. Prisikėlimas yra galimas tik tada, kai jis yra siūlomas per kitų mūsų brolių prisikėlimą.

Pagal VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija