2012 m. balandžio 20 d.    
Nr. 16
(1991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Pirmą kartą Velykas šventėme kitaip 

Vyrai atnešė didelę pintinę
vaisių, kuri vėliau
buvo perduota skurstantiems

Klebonas kun. Gintaras Urbštas
plauna parapijiečių kojas

Tikintieji iš klebono priėmė
Šv. Komuniją ir Duonos, ir Vyno
pavidalu. Centre – kun. Marius Pėčelis

Garliava. Šč. Trejybės bažnyčioje Didžiojo ketvirtadienio šventimą naujasis klebonas kun. Gintaras Urbštas organizavo tikintiesiems neįprastai. Buvo parinkta 12 vyrų, atstovaujančių dvylikai apaštalų. Prieš šv. Mišias jie susėdo pirmoje eilėje ant kėdžių ir klebonas visiems plovė kojas užpylęs vandens iš ąsotėlio, šluostė jas rankšluosčiu ir po to pabučiavo.

Prieš duonos ir vyno aukojimą kiti vyrai atnešė didelę pintinę vaisių, kuri vėliau buvo perduota skurstantiems žmonėms.

Pirmą kartą Garliavos bažnyčioje tikintieji priėmė Šv. Komuniją ir Duonos, ir Vyno pavidalu. Klebonui talkino vikaras kun. Marius Pėčelis.

Švenčiant pirmąsias šv. Mišias, Šv. Velykų rytą aukai kraitelėje buvo atneštas gyvas baltas avinėlis. Jis, mekendamas prie altoriaus, pralinksmino daug vaikų ir tikinčiųjų.

Jonas PUODŽIŪNAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija