2012 m. balandžio 20 d.    
Nr. 16
(1991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Kryžių nešė per miestą

Kryžių neša dekanato Šeimos
centro atstovai ir grupė
parapijos ministrantų

Kryžių perėmė parapijos
klebonas dekanas kanauninkas
Jonas Paulauskas

GARGŽDAI. Didįjį penktadienį, kaip ir kasmet, Gargždų miesto gatvėmis Kristaus kryžiaus kelias buvo einamas giedant, meldžiantis, nešant kryžių. Eisena prasidėjo 16 val. iš Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios. Susirinko daug moksleivių, jaunimo, vyresnio amžiaus parapijiečių. Kryžius ėjo iš rankų į rankas. Visi norėjo nors kiek jį panešėti. Pirmieji kryžių ėmė nešti kunigai, o po jų – organizacijų atstovai: dekanato Šeimos centro, „Caritas“, Marijos legiono, ateitininkų, ministrantų, mokyklų atstovai, tikybos mokytojai, pavieniai asmenys. Giedojo, skaitinius skaitė ateitininkai, jaunimas bei parapijiečių choras.

 Eisenos organizaciniais reikalais rūpinosi, numatė maršrutą, suderino eisenos saugumą su policija parapijos klebonas dekanas kanauninkas Jonas Paulauskas. Jis paskutinis perėmė eisenoje kryžių ir atnešė į bažnyčią. Čia, kaip buvo numatyta, netrukus prasidėjo Didžiojo penktadienio pamaldos.

Kazimiera SIPIENĖ

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija