2012 m. balandžio 20 d.    
Nr. 16
(1991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Benediktinių bažnyčios pašventinimo 20-metis

Kalba t. Kazimieras Milaševičius OSB

Senamiestis. Prieš 20 metų buvo suremontuota ir pašventinta sovietmečiu nuniokota Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčia. Ši sukaktis paminėta kovo 25 dieną, sekmadienį. Šventė pradėta šv. Mišiomis, kurias koncelebravo t. Kazimieras Milaševičius OSB ir mons. Artūras Jagelavičius. Į Eucharistijos šventimą įsitraukė visos grupelės, besirenkančios šioje bažnyčioje. Kauno Rotušės aikštės draugija bažnyčiai padovanojo Šv. Mikalojaus skulptūrėlę, kurią įteikė atnašų liturgijos metu.

Po Eucharistijos seserys parengė jubiliejinę programą. Ją pradėjo ses. Leticijos vadovaujamas merginų ansamblis „Lux“. Kauno miesto šventojo globėjo Šv. Mikalojaus bažnyčios pašventinimo jubiliejaus iškilmėje dalyvavo ir meras Andrius Kupčinskas. Ses. Agnietė trumpai visiems priminė jau daugiau kaip 500 metų besitęsiančią bažnyčios istoriją, o jos meninę vertę apžvelgė prof. Laima Šinkūnaitė. Brolių benediktinų vardu seseris ir bažnyčios lankytojus pasveikino t. Kazimieras OSB. Jis paminėjo, jog ir Palendrių vienuolyno bažnyčia šiais metais irgi švęs jubiliejų: ji buvo pašventinta prieš 10 metų. Gyviausiais prisiminimais dvelkė Kęstučio Ignatavičiaus ir mons. Vytauto Sidaro pasakojimai. Monsinjoras, nuo pat bažnyčios atgavimo paskirtas jos rektoriumi ir vienuolyno kapelionu, pasakojo apie mažus ir didelius stebuklus ruošiant bažnyčią pašventinimui. Ilgametis bažnyčios geradarys Kęstutis Ignatavičius dalijosi linksmais ir graudinančiais pasakojimais apie remonto rūpesčius prieš daugiau nei 20 metų. Programą pabaigė priorės ses. Juozapos padėkos žodis visiems geradariams ir svečiams.

Pagal kaunobenediktines.wordpress.com

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija