2012 m. balandžio 20 d.    
Nr. 16
(1991)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Dėl smurto Garliavoje

Su dideliu susirūpinimu stebime pastarųjų savaičių įvykius Garliavoje. Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija reiškia griežtą protestą prieš prievartos naudojimą ir įteisinimą sprendžiant vaiko paėmimo klausimą. Piktnaudžiavimas valstybės galia prieš savo mažiausius piliečius ne tik pakerta valstybės pastangas mažinti smurtą, bet priešingai, kelia didžiulį nesaugumą tiek vaikui, tiek visuomenei. Jei valstybė, būdama galinga, šią galią grubiai naudoja prieš mažamečius, kuo galime pateisinti smurtinių santykių stabdymą?

Esame susirūpinę dėl planuojamo pakartotinio vaiko paėmimo panaudojant jėgą. Tai gali sukelti mergaitei trauminį sindromą, kurio padariniai liktų visam gyvenimui. Ar taip būtų įvykdytas teisingumas? Vertiname veikimą prievarta kaip sovietinį palikimą, o ne laisvos Lietuvos ženklą.

Nesmurtinis vaiko aplinkos keitimas yra daug lėtesnis, palaipsnis procesas, kuriame reikia bendradarbiauti visoms dalyvaujančioms pusėms. Lietuva, pasirašydama Vaiko teisių konvenciją, įsipareigojo, imdamasi bet kokių veiksmų vaiko atžvilgiu, pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus (3 str. 1), vaiko pažiūroms skirti daug dėmesio (12 str. 1). Jei valstybė įsipareigojo apginti vaiką nuo įvairiausio pobūdžio bet kurio globojančio asmens fizinio ar psichologinio smurto ir grubaus elgesio (19 str. 1), tai ir atsakingos institucijos sau turi taikyti ne mažesnius kriterijus.

Manome, kad Lietuvoje tikrai per daug smurto. Vaikai nėra daiktai, kuriuos galime perkelti iš vienos vietos į kitą kaip panorėję. Pritariame, jog turi būti vykdomi teismo sprendimai, bet taip pat privalo būti gerbiamas žmogaus orumas. Dėl to raginame visus atsakingus asmenis ir institucijas skirti laiko pakrikusiems santykiams atitaisyti, kalbėtis, tartis ir ieškoti sprendimų, kuriais realiai būtų atsižvelgiama ne tik į didžiulį išorinį spaudimą, ne tik į suaugusiųjų, bet ir į vaiko nuomonę bei interesus.

Raginame, prašome bei reikalaujame, kad visos institucijos atsakingai ir veiksmingai naudotų joms įstatymu suteiktas galias, kad teisingumas būtų vykdomas atsižvelgiant į realią žmogaus, ypač mažiausio ir lengviausiai pažeidžiamo, situaciją.

Tomas Šalkauskas,
Nacionalinės šeimų ir tėvų
asociacijos pirmininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija