2012 m. liepos 7 d.    
Nr. 27
(2002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Paroda ir konferencija

Minint Žemaičių partizanų apygardos vado Vlado Montvydo gimimo 100-metį

Vlado Montvydo dukra Irena
Montvydaitė-Giedraitienė (centre)
su konferencijos pranešėjais

Konferencijos dalyviai

Žemaitijos partizanų leidinėlyje „Malda girioje“ yra labai pranašiški žodžiai: „Išauš Tėvynės laisvės valanda ir tada mes pagerbsime didvyrių kapus, didžiuosimės jų drąsa ir pasiaukojimu“. „Malda girioje“, kaip ir „Laisvės balsas“, „Kovojantis lietuvis“, buvo leidžiami paskutiniojo apygardos vado Vlado Montvydo-Žemaičio rūpesčiu. Jis matė, kad vien ginklu sunku priešintis militaristinei valstybei. Savo vadovaujamoje apygardoje ypač gerai išvystė pogrindinę spaudą, kurios okupantai bijojo labiau nei šaunamo ginklo. Vadas nuolat ieškojo jaunų, gabių literatūrai patriotų, pats kartais ir spausdindavo, ir rūpinosi spaudos platinimu. Apie nesugaunamąjį partizaną, pasižymėjusį nepaprasta drąsa, sumanumu, ir šiandien Varnių apylinkėse pasakojamos legendos.

Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija, talkinant Žemaičių vyskupystės muziejui, nutarė paminėti V. Montvydo 100-ąsias gimimo metines.

Gimnazijoje buvo atidaryta fotografijos paroda „Ir vėl gyvuos Tėvynė“, skirta Varnių, Pavandenės ir kitų apylinkės vietovių partizanams. Labai įtaigiai, vaizdingai ir kartu moksliškai parodą atidarė Žemaičių vyskupystės muziejaus direktorius Antanas Ivinskis. Savo pasakojimą jis papildė skaidrėmis. Pokario partizanų žieminėse, giliausiose slėptuvėse drauge su kitais štabų dokumentais išsaugotos jaunų ginkluotų vyrų rimtais, kartais dar visai vaikiškais veidais, nuotraukos. Jos paskatino ne vieną šiandieninį jaunuolį susimąstyti apie gyvenimą, apie savo santykį su Tėvyne.

Šiuolaikinio jaunimo atsakas į rimtus klausimus apie laisvę, nepriklausomybę nuskambėjo antrokų gimnazistų konferencijoje, skirtoje V. Montvydui, partizanų vadui ir pogrindinės spaudos redaktoriui, atminti. Įspūdingą muzikinę-literatūrinę kompoziciją parengė žemesniųjų klasių mokinukai: mokytojos Adelės Stončienės dramos būrelis, muzikos mokytojų Danguolės Bugvilienės ir Angelės Monkienės dainininkai ir muzikantai. Antros klasės gimnazistams daug širdies atidavė lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Vaišnorienė, talkino istorikai Adomas Každailis ir Irena Vansevičienė, mokyklos muziejus. Jaudintis tikrai buvo ko – jų klausėsi ne tik pilnutėlė salė žiūrovų, bet ir Vlado Montvydo dukra Irena Montvydaitė-Giedraitienė, Varnių klebonas kanauninkas Jonas Petrauskis, Žemaičių vyskupystės muziejaus direktorius Antanas Ivinskis, reikli vertinimo komisija. Konferencija visi liko patenkinti, net sužavėti. Puikiai pasirengę iškalbingieji pranešėjai, nesutrinkantys net dėl kebliausių klausytojų klausimų, įdomios aktualios temos – laisvė, tolerancija, V. Montvydo gyvenimas, asmenybė, svarbiausi partizaninės kovos epizodai, jo veiklos reikšmė atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, dabartinių skirtingų kartų žemaičių požiūris į nepriklausomybę ir kovą už ją.

Ypač malonūs pranešėjams buvo I. Montvydaitės-Giedraitienės padėkos žodžiai, kurių ji negailėjo aptardama konferenciją. Labai gerų vertinimų iš komisijos narių sulaukė visas dešimtukas kalbėtojų – Vytautė, Odeta, Laurynas, abi Viktorijos, Rimantė Julius, Ieva, Jūratė, Aistė. Manau, kad tokie ir turėtų būti renginiai, skirti tautai ir valstybei svarbioms datoms paminėti. Taip gimsta tikras patriotiškumas.

Vlada VENGRIENĖ,
Telšių rajono Varnių
Motiejaus Valančiaus gimnazijos mokytoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija