2012 m. liepos 7 d.    
Nr. 27
(2002)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Apie draugiškus santykius su Jėzumi

Procesijoje garbinamas
Švč. Sakramentas. Dešinėje –
klebonas kun. Gintautas Naudžiūnas

VEPRIAI. Švč. Mergeles Marijos, Rožinio Karalienės, parapija iškilmingai šventė Devintinių (Kristaus kūno ir Kraujo) šventę. Aplink Veprių Švč. Mergeles Marijos, Rožinio Karalienės, bažnyčią pagal liaudies pamaldumo tradicijas buvo paruošti altorėliai. Iškilmė prasidėjo šv. Mišiomis, kurių metu 15 vaikų pirmą kartą priėmė į širdeles Jėzų Kristų – Pirmąją Komuniją. Pamokslo metu parapijos klebonas kun. Gintautas Naudžiūnas kvietė vaikus susidraugauti su Jėzumi ir tapti tikrais Jo draugais, dažnai palaikyti su Juo santykį, ateiti sekmadieniais į šv. Mišias ir kuo dažniau priimti Eucharistiją, nuklydus nebijoti per Susitaikinimo sakramentą sugrįžti prie Dievo ir atstatyti draugiškus santykius su Jėzumi. Po šv. Mišių vyko iškilminga procesija, kurioje dalyvavo parapijos choras, pasipuošę Pirmąją Komuniją priimantys vaikai, jų tėveliai ir visi parapijiečiai. Po procesijos vaikai su tėveliais parapijos klebonijoje suruošė agapę. Klebonas kun. G. Naudžiūnas tėvelius kvietė švęsti artimiausią šventę – Šv. Onos atlaidus. Taip Vepriuose yra kuriama parapijos bendruomenė.

Pasiruošimas Eucharistijos ir Susitaikinimo sakramentams vyko nuo spalio mėnesio pagal Kauno arkivyskupijos programą, įskaitant tėvų katechezę kartą per mėnesį.

Jurgita Zalogienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija