2013 m. vasario 8 d.    
Nr. 6
(2030)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kilnus gyvenimas vedė kankinystės keliu

Prisimenant kun. Juozo Zdebskio žūtį

Kun. Juozas Zdebskis šalia sovietų
valdžios aktyvistų nuversto
kryžiaus apie 1983 metus

Vasario 5-ąją sukako 27 metai nuo garbingo kunigo, drąsaus lietuvio, žymaus tikinčiųjų ir tautos teisių gynėjo Juozo Zdebskio žūties. Ši dar ir dabar skaudžių klausimų kelianti netektis buvo paminėta Rudaminoje, paskutinėje kun. J. Zdebskio tarnystės parapijoje. Apie kunigą ir jo žūtį nepriklausomybės metais ne kartą rašė „XXI amžius“ bei kai kurie kiti leidiniai. Tarp jų yra svarbi Rasos Kalinauskaitės publikacija „Kas slepia kunigo J. Zdebskio žudikus?“ dienraštyje „Lietuvos žinios“. Daug rašė ir Algimantas Žilinskas, leidęs knygas Vido Spenglos slapyvardžiu. Apie žūties aplinkybes aiškinama neseniai išleistoje Antano Lesio knygoje „Bažnyčios riteris“. Pasekime kun. J. Zdebskio bylą, praskleiskime jo tauraus gyvenimo žymes ir žūties aplinkybių klausimus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija