2013 m. vasario 8 d.    
Nr. 6
(2030)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Krikščioniškasis kančios ir gydymo supratimas

Mindaugas BUIKA

Altiotingo Dievo Motinos atvaizdas

Popiežiaus ir Altiotingo šventovės ryšys

Artėjant Pasaulinei ligonių dienai, maldininkų žvilgsniai vėl krypsta į didžiąsias Dievo Motinos šventoves, nes kaip tik jose nuo seno daugelis ieško užtarimo nelaimėse ir sveikatos malonių. Vasario 11-ąją, kai liturgijoje celebruojama Lurdo Dievo Motinos šventė, šiemetiniai jau 21-ą kartą Bažnyčioje minimos Pasaulinės ligonių dienos renginiai bus sutelkti Altiotingo Marijos šventovėje, kuri dėl stebuklingų išgijimų gausos netgi vadinama „Vokietijos Lurdu“. Tai seniausia Dievo Motinai dedikuota Bavarijos žemės centre Pasau vyskupijoje esanti šventovė, kurią kasmet aplanko iki milijono piligrimų.


Ligonių dienai artėjant

Kun. Vytenis Vaškelis

Vasario 11-oji yra Pasaulinė ligonių diena ir Lurdo Švč. Mergelės Marijos liturginė šventė. Ligoniai ir Viešpaties Motina – dvi neatskiriamos sąvokos, nes ne tik per Mariją į pasaulį atėjo Atpirkėjas, ir nuodėmingoji žmonija buvo išgelbėta, bet Jos vaidmuo mūsų išganyme yra niekuo nepakeičiamas – Ji nuolat už mus meldžiasi ir trokšta, kad pirmiausia sergantieji nuodėmių ligomis būtų išgydyti, nes kas iš to, jei į Amžinybę keliautų išvengę kūno ligų, bet užnuodyti mirtinų puikybės nuodų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija