2013 m. vasario 8 d.    
Nr. 6
(2030)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

1863 metų sukilimo metai

Sukilimo pralaimėjimas stiprino lietuvių tautą

Skulptūra „1863 metų sukilėliai“
(skulptorius Konstantinas Bogdanas)
Vytauto Didžiojo karo muziejuje, 1958.

Minėdami 1863–1864 metų sukilimo pradžios 150 metų sukaktį, jau rašėme apie kai kuriuos šio istorinio įvykio momentus. Kreipiamės į istoriką Darių Staliūną, prašydami įvertinti sukilimo reikšmę bei svarbą Lietuvai, paaiškinti esmines sukilimo priežastis ir pasekmes. Humanitarinių mokslų daktaras D. Staliūnas – Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas ryšiams su užsieniu – parengė humanitarinių mokslų krypties istorijos srities daktaro disertaciją „Valdžia, visuomenė ir aukštasis mokslas Lietuvoje. XIX a. vidurys – XX a. pradžia“. Pagrindinės mokslinių interesų kryptys – sociokultūriniai ir politiniai procesai XIX amžiaus Lietuvoje, Rusijos etnopolitika buvusiose LDK žemėse. Yra išleidęs keletą knygų (viena iš jų – anglų bei lietuvių kalbomis, skirta vadinamajai rusinimo politikai) iš XIX a. vidurio – XX amžiaus pradžios Lietuvos istorijos, daugybę straipsnių keliomis kalbomis. Kartu su istoriku M. Dolbilovu, jau daug metų dirbančiu JAV, išleido knygą apie katalikų ir stačiatikių santykius Rusijos imperijoje. Yra išleidęs knygą ir apie 1863–1864 metų sukilimą. Nors tai nėra D. Staliūno interesų sritis, tačiau jis maloniai sutiko atsakyti į keletą probleminių klausimų, susijusių su šiuo Lietuvos istoriniu įvykiu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija