2013 m. vasario 8 d.    
Nr. 6
(2030)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kronika

Atgimė kultūros židinys

Vytautas BAGDONAS

Atgimusį svėdasiškių kultūros
židinį laimina Svėdasų Šv. arkangelo
Mykolo parapijos klebonas
kun. Vydas Juškėnas

Kūrybingų darbų, dar prasmingesnių,
įsimintinesnių renginių svėdasiškiams
kultūros darbuotojams Rožei ir Viliui
Lapieniams linkėjo Metų kultūros centro
vadove pripažinta „Auksinio fenikso“
laureatė Anykščių kultūros centro
direktorė Dijana Petrokaitė (kairėje)

Muzikinis svėdasiškių jaunimo sveikinimas

Anykščių kultūros centro Svėdasų
skyriaus pastatas po rekonstrukcijos
išgražėjo ir papuošė miestelio vaizdą

Nuotaikingą koncertą svėdasiškiams
ir jų svečiams dovanojo Anykščių
kultūros centro kapela „Grieža“

Simbolinį raktą Anykščių kultūros
centro Svėdasų skyriaus direktorei
Rožei Lapienienei įteikė UAB „Statva“
generalinis direktorius Jonas Ramonas

Šioje įrengtoje aikštėje šiltuoju metų
laiku vyks kultūriniai renginiai

Svėdasai. Paskutiniosios lapkričio dienos pavakarę į Svėdasų kultūros namus (Anykščių kultūros centro Svėdasų skyrių) gausiai rinkosi svėdasiškiai, sulaukta ir daugybės svečių. Visi susibūrė erdviame vestibiulyje, laukdami iškilmingos akimirkos, kuomet bus perkirpta simbolinė juostelė ir atsivers durys į išgražėjusius, atjaunėjusius kultūros namus. Tokio sambūrio šiame kultūros židinyje svėdasiškiai pasiilgo ir nekantriai laukė, kol Utenos firmos „Statva“ statybininkai užbaigs pastato rekonstrukciją, atliks kitus darbus, numatytus Anykščių rajono savivaldybės administracijos įgyvendintame projekte „Svėdasų miestelio kompleksinė plėtra“.

Projektas Svėdasuose buvo įgyvendintas pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1-ojo prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“. Svėdasų miestelio kompleksinės plėtros projektą parengė viešąjį projektavimo darbų konkursą laimėjusi UAB „Lyderio grupė“, techninio projekto ekspertizę atliko UAB „Projektų ekspertizė“, darbus atliko Anykščių rajono savivaldybės skelbtą viešąjį konkursą laimėjusi Utenos firma – UAB „Statva“. Projektas buvo finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto. Bendras šio projekto biudžetas buvo 950157 Lt, iš jų 85 proc. reikiamų lėšų skyrė ES struktūriniai fondai.

Beveik už vieną milijoną litų buvo atlikta nemažai ženklių darbų: užbaigti Svėdasų kultūros namų pastato dalies vidaus sutvarkymo darbai, įrengiant patalpas, skirtas bendruomenės renginiams, susirinkimams ir kitai veiklai, sutvarkyta kultūros namų pastato aplinka, sukuriant patrauklią susitikimų, susirinkimų, švenčių renginių organizavimo vietą atviroje lauko erdvėje, sutvarkytas parkas prie lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto paminklo, miestelio gyventojams ir svečiams sukuriant patrauklią poilsiui ir rekreacijai pritaikytą viešąją erdvę.

Baigus įgyvendinti projektą „Svėdasų miestelio kompleksinė plėtra“, susirinkta išgražėjusiuose, atjaunėjusiuose kultūros namuose. Perkirpti simbolinę juostelę buvo patikėta Anykščių rajono savivaldybės merui Sigučiui Obelevičiui, o UAB „Statva“ generalinis direktorius Jonas Ramonas Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus direktorei Rožei Lapienienei įteikė simbolinį raktą. Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonui kun. Vydui Juškėnui palaiminus rekonstruotą pastatą, visi susirinko į gerokai atnaujintą, išpuoselėtą erdvią salę. Tie, kam teko lankytis Svėdasų kultūros namuose anksčiau, negalėjo nepastebėti malonių pasikeitimų. Didžiuliai mediniai išklibę langai vestibiulyje pakeisti kompaktiškais plastikiniais, visos gremėzdiškos, varganai atrodžiusios durys, vedančios į kultūros namus, pakeistos šiuolaikiškomis, jaukumo salei suteikia naujos medinės lubos, pertvarkytas apšvietimas. Dalis senų kietų kėdžių salėje pakeista minkštomis. Žymiai pagerėjo sąlygos meno kolektyvų repeticijoms, jaukiose studijose bus malonu įsikurti ir  atvykusiems koncertuoti į Svėdasus atlikėjams. Jų poreikiams rekonstrukcijos metu buvo ne tik įrengti nauji tualetai, bet dargi ir dušai. Modernizuojant kultūros namus, buvo įrengtos jaukios patalpos bendruomenės poreikiams, susirinkimams, kameriniams renginiams organizuoti, nenaudojant didžiosios salės. Kultūros namų pastatas gražiai rekonstruotas, sutvarkytas, apšiltintas ir iš lauko. Aikštelėje už kultūros namų buvo įrengta nauja erdvė kultūros renginiams organizuoti lauke.

Neatsitiktinai tą penktadienio popietę Svėdasuose liejosi sveikinimai, padėkos žodžiai, linkėjimai. Šventinio renginio vedėjos – Ramunė Lapienytė ir Regina Baltaduonienė – vis kvietė ir kvietė į sceną svečius, atvykusius pasveikinti svėdasiškių, kultūros darbuotojų, meno mėgėjų ir visų miestelio gyventojų su įkurtuvėmis, palinkėti kūrybinės sėkmės, malonių laisvalaikio praleidimo akimirkų atgimusiame kultūros židinyje. Nuoširdžius padėkos žodžius visiems, kurių dėka ištisus dešimtmečius ženklesnio remonto nematę atgimė, neatpažįstamai pasikeitė kultūros namai, kurie nuolatos remia renginius, tarė šeimyninis „duetas“, darniai besidarbuojantis kultūrinio darbo baruose, – Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus direktorė Rožė ir meno vadovas Vilius Lapieniai. Anykščių rajono meras S. Obelevičius pasidžiaugė, kad pagaliau ir Svėdasai sulaukė tos džiugios dienos, kai su europinių lėšų pagalba kone už milijoną litų buvo atlikti ženklūs darbai. Meras linkėjo, kad pagražėjusiuose, naujam gyvenimui prikeltuose kultūros namuose virtų gyvenimas, negestų šviesa, kad svėdasiškiai tausotų tą turtą, gerbtų statybininkų darbą. Rajono mero pavaduotojas Donatas Krikštaponis, sveikindamas svėdasiškius su tokia prasminga švente, pabrėžė, kad beveik kiekvieną mėnesį tokios gražios įkurtuvių šventės vyksta vis kurioje nors Anykščių krašto kaimo vietovėje, nes Europos Sąjungos lėšos padeda įgyvendinti labai svarbius, kaimų ir miestelių žmonėms reikalingus projektus. Anykščių rajono vadovai atvyko į Svėdasus su dovanomis. Įkurtuvių proga Svėdasų skyriui buvo padovanota įspūdingo dydžio vazoninė gėlė, o meras S. Obelevičius Padėkos raštą įteikė UAB „Statva“ darbų vykdytojui Alvydui Tylai, kurio pastangų dėka projektas Svėdasuose buvo įgyvendintas sparčiai ir kokybiškai.

Sveikinimų ir linkėjimų žodžius svėdasiškiams kultūros darbuotojams išsakė UAB „Statva“ generalinis direktorius J. Ramonas, šios firmos statybos direktorius Alvydas Petronis, darbų vykdytojas A. Tyla, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyresnysis inžinierius Aloyzas Niurka. Neseniai Lietuvos kultūros centrų asociacijos Metų kultūros centro vadove pripažinta ir „Auksinio fenikso“ apdovanojimą pelniusi Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė linkėjo, kad rekonstruotas skyrius būtų „įvilktas“ į naujų ir dar įsimintinesnių renginių turinį, ir įteikė garantinį raštą, kad netrukus Svėdasus pasieks dovana – muzikinis centras. Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis, pasidžiaugęs, kad po 35 metų kultūros namai sulaukė rekonstrukcijos, kvietė svėdasiškius dažniau lankytis renginiuose, įsijungti į meno mėgėjų kolektyvų gretas. Sveikinimo žodžius šia proga išsakė ir Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktorius Alvydas Kirvėla, Butėnų kaimo bendruomenės pirmininkė Domicelė Augutienė, Svėdasų bendruomenės pirmininkė, UAB „Žaliadvaris“ direktorė Jolita Paškonienė, UAB „Pas Gedą“ vadovė Danutė Kutkienė, o jaunieji svėdasiškiai – Samanta Veršelytė, Pijus Vasiliauskas ir Rokas Mikalkevičius – pasveikino visus skambiomis dainomis.

Rekonstruoto svėdasiškių kultūros židinio atidarymo šventės proga nuotaikingą koncertą dovanojo Anykščių kultūros centro kapela „Grieža“, vadovaujama Kęstučio Grigaliūno.

Anykščių rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija