2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Apie krašto istoriją, žmones, kultūrą

Renginyje žygaitiškius pasveikino
Seimo narys Linas Balsys.
Dešinėje sėdi knygos „Žygaičių kraštas“
sudarytojas Jonas Nairanauskas

ŽYGAIČIAI. Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, universaliame daugiafunkciniame centre susirinkę vietos gyventojai ir svečiai paminėjo Nepriklausomybės akto signatarus. Pirmasis Tauragės rajono meras atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę Klemensas Paulius priminė istorinius įvykius. Renginyje pristatyta knyga „Žygaičių kraštas“. Jos sumanytojai – žygaitiškiai Jonas Nairanauskas, Juozas Kuisys, Regina Bliūdžiuvienė, Vladislovas Petrauskas, Raimondas Matemaitis. Knyga buvo išleista 300 egzempliorių tiražu pasinaudojant Tauragės rajono vietos veiklos grupės parengtos „Tauragės rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategijos“ lėšomis. Kiekviename knygos egzemplioriuje įdėtas kompaktinis diskas su įrašytais Žygaičių krašto senolių prisiminimais. Deja, daugelio šių žmonių jau nebėra tarp mūsų.

„Žygaičių kraštas“ – pirmasis leidinys, kuriame pasakojama apie unikalią šio krašto gamtą, žmones, kultūrinę veiklą, bendruomenės susibūrimo vietas: bendruomenės paslaugų centrą, Žygaičių UDC, gimnaziją, biblioteką, bažnyčią. Vienas iš knygos leidybos iniciatorių – J. Kuisys – išsamiai apžvelgia krašto istoriją. Jis ypač domėjosi Žygaičių bažnyčios istorija, rinko kunigų fotografijas ir visa tai pateikė knygoje. Savo atsiminimais apie kun. Antaną Vaičių dalijasi Žygaičiuose gimusi Elena Pociūtė-Bazinienė. Žygaičių gimnazijos istorijos mokytoja, kraštotyrininkė Danutė Jakubauskienė parengė medžiagą apie Žygaičių mokyklos istorijos žingsnius, gimnazijoje veikiantį muziejų. Vladislovas Petrauskas – Žygaičių metraštininkas ir miškininkas, vadinamas „Ąžuolų žmogumi“, – užrašinėja senų žmonių atsiminimus apie tremtį, kasdienybę. Jų atsiminimai praturtina mūsų krašto, galbūt net ir Lietuvos istoriją. Knygoje įamžinti reikšmingi kraštiečių Pauliaus Klemenso šeimos ir Brigitos Merkelytės-Rakauskienės atsiminimai. Buvusios mokytojos Reginos Bliūdžiuvienės išsamiai aprašyta „Žygaičių krašto leksika ir frazeologija“, ištyrinėti Žygaičių kapinių antkapių įrašai ir epitafijos, pateikti atsiminimai apie Baltijos kelią, į kurį įsijungė ir žygaitiškių pulkelis. Knygoje kartu su J. Nairanausku galima pakeliauti Žygaičių laiko vingiais nuo XX amžiaus antrosios pusės iki XXI amžiaus pradžios. O kokie gi buvo Žygaičių laiko vingiai, reikia tik perskaityti ir tatai permanyti.

Renginyje svečiavosi ir žygaitiškius pasveikinti atvyko Seimo narys Linas Balsys.

Zita Jakienė,
Tauragės viešosios bibliotekos Žygaičių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė

Tauragės rajonas
Birutės Kaminskienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija