2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Koncertas, krepšinis ir šv. Mišios

Po koncerto kultūros
centre su rajono vadovais

Rajono Meras Jonas Gudauskas,
Seimo narys Sergejus Jovaiša
ir Šilalės progimnazijos
direktorius Arūnas Aleksandravičius
apžiūri moksleivių darbų parodą

Po šv. Mišių prie bažnyčios
politinių kalinių ir tremtinių
Sąjungos Šilalės skyriaus atstovai,
jaunieji šauliai ir skautai

ŠILALĖ. Šilališkiai su didžiuliu patriotizmu paminėjo 24-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines. 1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos Aukščiausioje Taryboje pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės aktas tapo ypatingos svarbos dokumentu, kuris pareiškė visam pasauliui, jog Lietuva tampa laisva ir nepriklausoma valstybe.

Šilalės kultūros centro salėje vyko iškilmingas šios datos paminėjimas. Renginį suorganizavo Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos bendruomenės, Šilalės rajono savivaldybė ir Šilalės kultūros centras, vadovaujamas direktoriaus Antano Kazlausko, talkino šio centro meno vadovai.

Besirenkančius į minėjimą trankiu maršu pasitiko Šilalės kultūros centro instrumentinis ansamblis (vadovas – Zigmas Levickis). Fojė surengta mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 24-osioms metinėms. Šventinis minėjimas prasidėjo „Tautiška giesme“ ir Lietuvos bei abiejų minėtų mokyklų vėliavų įnešimu. Pirmasis gausiai susirinkusius pasveikino Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas. Jis kvietė visus branginti Nepriklausomą Lietuvą, ją toliau tobulinti bei puoselėti prasmingais darbais, saugoti jos laisvę. Nuoširdų sveikinimo žodį tarė į šventę atvykęs legendinis krepšininkas, Pasaulio ir Europos čempionas, Olimpiados bronzos laimėtojas, Lietuvos Seimo narys Sergejus Jovaiša, kurio pagrindinis tikslas buvo dalyvauti Šilalės rajono jaunimo krepšinio turnyre, kuris turėjo įvykti po minėjimo.

Po visų pasveikinimų didžiulę Šilalės kultūros centro sceną užvaldė abiejų Šilalės mokyklų moksleiviai. Jie stebino šventės dalyvius puikiais šokiais, dainomis bei muzikavimu. Net garbusis svečias S. Jovaiša buvo nustebintas jaunųjų šokėjų ir dainorėlių. O Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė, pakilusi į sceną ir padėkojusi jauniesiems atlikėjams, retoriškai paklausė: „Ar beverta mums kviestis profesionalius atlikėjus, kai Šilalėje turime tokį šaunų šokantį, dainuojantį ir grojantį jaunimą?!“ Po šių jos žodžių salėje pasigirdo nuoširdūs žiūrovų plojimai...

Kovo 11-osios minėjimas baigėsi S. Jovaišos įteiktomis dovanomis gimnazijos ir progimnazijos vadovams Danutei Jurkšaitienei ir Arūnui Aleksandravičiui. Seimo narys jiems įteikė po krepšinio kamuolį su savo autografu, kad mokyklų moksleiviai ir toliau puoselėtų krepšinį. Rajono vadovai jaunimą, pasirodžiusį scenoje, apdovanojo saldumynais.

Paskui Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos salėje įvyko Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Šilalės skyriaus jaunimo bendruomenės šventinis krepšinio 3x3 turnyras. Jame keturiose amžiaus grupėse varžėsi net 30 komandų iš viso rajono. Čia dalyvavo legendinis krepšininkas, dabar Seimo narys S. Jovaiša. Jis džiaugėsi gražiai suorganizuotu krepšinio turnyru bei gabiais Šilalės rajono jaunaisiais krepšininkais. Šilalės rajono jaunimą sportui uždegė meras Jonas Gudauskas, kuris pats yra aktyvus sportininkas ir tuo rodo pavyzdį jaunimui.

Po šventinio krepšinio turnyro, vakarop, šilališkiai pasuko į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią dalyvauti vakaro šv. Mišiose, skirtose Lietuvos Nepriklausomybės datai paminėti. Į šv. Mišias darnioje rikiuotėje su vėliavomis atžygiavo Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės skyriaus atstovai, jaunieji šauliai ir Simono Gaudėšiaus gimnazijos skautai. Šv. Mišias aukojo Šilalės klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis, vikarai kunigai Mindaugas Alekna ir Justinas Palubinskas.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Rimos Norvilienės ir Manto Gudausko nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija