2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Minėjime – gimnazijos šauliai ir šokėjai

Gimnazijos šauliai su Baisogalos
klebonu kun. Tomu Janavičiumi

BAISOGALA. Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimas miestelyje pradėtas iškilminga gimnazijos šaulių vėliavų pakėlimo ceremonija. Sugiedojus himną, prasidėjo padėkos už Laisvę šv. Mišios, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Tomas Janavičius. Po jų eidami prie Laisvės paminklo visi giedojo „Marija, Marija“. Tylos minute ir prie paminklo padėtomis gėlėmis pagerbti žuvusieji už tautos laisvę ir nepriklausomybę. Visus sveikino miestelio seniūnas R. Kalvaitis, šaulių kuopos vadas R. Narbutis, kultūros namų direktorė V. Kaščionienė. Spalvingą, šventinę nuotaiką visiems dovanojo jaunieji šokėjai, vadovaujami choreografijos mokytojos Jūratės Kačiukevičienės. Jie atliko šokį pagal M. Mikutavičiaus dainą „Pasveikinkit vieni kitus“.

Greta Muchlickaitė, III ag gimnazistė,
 jaunoji šaulė

Radviliškio rajonas
Giedrės Nakutienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija