2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Įteikta Miko ir Kipro Petrauskų premija

IGNALINA. Kovo 11-ąją kultūros ir sporto centre surengta įspūdinga Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė. Sugiedojus Lietuvos himną ignaliniečius sveikino ir už jų darbus bei kūrybą dėkojo rajono meras Bronis Ropė. Iškilmingu šventės momentu tapo savivaldybės įsteigtos Miko ir Kipro Petrauskų kultūros premijos įteikimas. Šiemet ji skirta tautinių šokių grupei „Gaja“ (vad.ovė – Elena Skripkauskienė). Buvo įvertinti šio kolektyvo nuopelnai puoselėjant liaudies kultūrą, choreografiją ir aktyvią koncertinę veiklą reprezentuojant Ignalinos kraštą. Premiją vadovei įteikęs meras dėkojo už gražią veiklą ir linkėjo kūrybinės sėkmės. Kolektyvas „Gaja“, turintis vyresniųjų ir jaunimo grupes, puikiais šokiais džiugina ne tik ignaliniečius, jis dalyvauja įvairiuose festivaliuose, šventėse Lietuvoje ir užsienyje, kasmet parengia po naują programą, žavi savo energija, kūrybiškumu ir profesionalumu. Kolektyvo vadovė E. Skripkauskienė nuoširdžiai dėkojo už jos bei šokėjų kūrybos ir darbo įvertinimą. „Įsipareigojame ir toliau gerbti bei puoselėti krašto kultūrą, kiek galėdami ją skleisti ir džiuginti žmonių širdis...“ – sakė kolektyvo vadovė. Ją sveikino šokėjai, Kultūros ir sporto centro direktorius Darginas Mikėnas, Ignalinos gimnazijos direktorė Valentina Čeponienė. Gėlių puokštę ir sveikinimus perdavė Seimo narės Rimantės Šalaševičiūtės padėjėja Dalia Savickaitė.

Ignaliniečiams dovanota tautos, žmogaus ir gamtos gyvenimą suvienijusi poetinė muzikinė programa „Prieš šimtmečius įaugo mano šaknys šiton žemėn“. Scenoje, kurią papuošė galingas šimtametis Lietuvos ąžuolas, skambėjo K. Donelaičio poemos „Metai“ ištraukos. Jas skaitė renginio režisierė Jolanta Narbutaitienė ir Marius Vilčinskas.

Koncertavo tautinių šokių kolektyvai „Gaja“, „Lelijėlė“ (vadovė – Nijolė Žygienė) bei liaudiškos muzikos kapela „Ringė“ (vadovė – Frančeska Skačkauskienė), žiūrovus džiugino „Dainų dainelės“ regioninio turo laureatai Gabrielė Zabulytė ir Mantas Bendorius.

Trumpus vaizdelius iš kaimo gyvenimo ir jo darbų suvaidino jaunieji ir vyresnieji teatro „IKI“ aktoriai. Scenoje pavasariu džiaugdamiesi žaidė piemenėliai, jaunimas pynė Joninių vainikus, mergelė nešė ąsotėlį atsigerti šieno pjovėjui, rudenį buvo apžiūrimas derlius, gardžiuotasi šviežia duona, žiemą pinti krepšiai ir sodai...

Šokių kolektyvas „Gaja“ buvo pagrindinis šventinio koncerto atlikėjas. Jis įrodė, kad tikrai vertas aukščiausio apdovanojimo. Visa, kas vyko scenoje, atspindėjo donelaitiškąjį metų laikų ir žmogaus gyvenimo ciklą – tokį amžiną ir nepakeičiamą, paprastą ir filosofiškai sudėtingą.

Renginio pabaigoje, tradiciškai į sceną išėjus visiems šventės dalyviams ir dėkingumo bei jausmingumo užlietoje salėje atsistojus žiūrovams buvo sudainuota „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. Po šimtamečiu ąžuolu, bent kelioms minutėms sparnus išskleidė vienybės dvasia.

Lina Kovalevskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija